[text]
Täna on

Narva ja Velikaja jõgi, Peipsi ja Pihkva järv võisid 2000 aastat tagasi moodustada Turunti veetee, mida pidasid mainimisväärseks isegi kuulsad antiikautorid. Selle kaubatee kallastel arenes setu kultuur, kirjutas Maaleht.

Möödunud sygisel ilmunud koguteoses “Setomaa 2. Vanem ajalugu muinasajast kuni 1920. aastani” kirjutab Pihkva ajaloolane Anatoli Aleksandrov, et jõgi nimega Turunt, mida antiikautorid Ptolemaios ja Herakleitose Markianus mainivad Ida-Euroopa suurte jõgede seas, võib olla muistne Setumaad läbinud veetee.

Pikemalt ajalehes Maaleht