[text]
Mündid_Kiigeoru_hiiepaigas_Vahur_Puik.jpg
Maavalla Koda kuulutab välja kodulehe www.maavald.ee uuendamise korjanduse alates 15.04.2024 kuni suvistepühani 19.05.2024.Annetused palume kanda:

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda

LHV pank EE847700771003227588, seletuseks „kodulehe korjandus“.

Kõigilt annetustelt saab tulumaksu tagasi.Maavalla Koja koduleht www.maavald.ee on tehniliselt vananenud ja vajab hädasti uuenduskuuri. Praegune koduleht ei ole telefonist vaadeldav ja vajab uut ülesehitust, et saaks jooksvalt lisada ajakohast sisu. Maavalla Koda on küsinud toetust riigilt ja taotlenud kodulehe uuendamiseks toetust KÜSK programmist, aga paraku meie taotlus ei mahtunud toetusesaajate hulka.Maavalla Koda ühendab maa- ja taarausulisi üle Eesti ja on katusorganisatsiooniks viiele kojale. Põhikirja järgi on koja tegutsemise eesmärgiks:

1) tema liikmeskodade põhikirjaliste eesmärkide saavutamine ühistegevuse kaudu;

2) põlisrahva loodususu avaldumiseks vajaliku vaimse ja materiaalse kultuuri ja looduskeskkonna hoidmine, uurimine ja tutvustamine avalikes huvides.Maavalla Koda on vajalik meie rahva vaimse pärandi hoidmiseks ning esindamiseks suhetes riigivõimude ja laiemalt muu-usulise ühiskonnaga. Maausu põlised omaühendused on perekond, küla, kihelkond ja rahvas. Eestis ennast maa- või taarausulisena määratlejate arv on pidevas kasvutrendis. 2021.a rahvaloenduse andmetel määratles end maa- või taarausulisena ligi 6000 eestimaalast. 2014. a suvel korraldatud Faktum & Ariko avaliku arvamuse uuringu kohaselt pidas maausku ja taarausku kõige südamelähedasemaks 30% eestlastest.Kui on küsimusi, siis helista või kirjuta

+372 56 932 353

Andres Heinapuu

Maavalla Koja kirjutaja