[text]
Täna on
Neljapäeval pidasid Kehtna vallavolinikud hääletusmaratoni, mis tipnes heakskiitva otsusega võtta vastu Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneering koos otsust motiveeriva osaga. Poolt oli 16 vallavolikogu liiget ning vastu kaks.

“Detailplaneering ei ole võrdsustatav ehitusprojektiga,” rõhutas motiveeringu projekti autor vallavalitsuse jurist Veljo Väärsi. “See paneb paika ainult piirmäärad, millest ei tohi üle minna.” See tähendab, et võib ehitada seitsme meetri kõrguse hoone, kuid mitte üle üheksameetrise, nagu on detailplaneeringus kirjas.

“Kehtna volikogu ei taganenud juba varem tehtud otsusest,” sõnas Kehtna vallavolikogu esimees Märt Riisenberg. Esimest korda võeti detailplaneering vastu 21. septembril.

Selle peale esitasid oktoobri lõpus ja novembri alguses vaide Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing ja Aivar Jürisalu. Põhjenduseks toodi otsuse vähest motiveeringut.

Novembris moodustas volikogu kaheksaliikmelise erikomisjoni vaiete läbivaatamiseks. Kahel korral käidi koos, et kuulata ära vaiete esitajate Arvi ja Lembi Sepa ning Jürisalu pretensioonid. Lisaks kuulati ära Paluküla elanike seisukoht, mille esitas külavanem Gaidi Aasa.

Volikogu hääletas läbi vaietes vaidlustatud planeeringu punktid. Neis jäädi enamikus ühele meelele, et detailplaneeringusse muudatusi ei tehta. Kompromisse saavutati hoonestuse planeerimises. Detailplaneeringusse jäid tõstukid, spordiväljakud ja hoonestus.

Motiveeringus rõhutati avalikku huvi Paluküla keskuse olemasolu vastu. Tugevaks argumendiks loeti Gaidi Aasa ütlust, et Paluküla 31 täiskasvanust on keskuse vastu ainult üks (Aivar Jürisalu).

Motiveeringus määratleti, et Palukülast võiks tervise- ja sporditegevuse kõrval saada keskkonnakaitse ja loodushariduse keskus. Samuti ei piirata Paluküla Hiiemäe kasutamist kultuskohana. Motiveeringus rõhutati, et detailplaneeringu koosolekud olid demokraatlikud, sest koos käidi kuus korda.

Vaiete esitajatel on volikogu otsusega mittenõustumise korral õigus 30 päeva jooksul esitada kaebus Tallinna halduskohtusse.

Matis Song