[text]
Täna on

Sissejuhatus

Põlevkivikaevanduse aherainemägi Tammiku hiies
Põlevkivikaevanduse aherainemägi Tammiku hiies
Hiied, üksikud pühad puud, kivid, allikad ja teised põlised looduslikud pühapaigad on meie rahvuslikud pühamud. Hiis on paik, kus me saame olla segamatult koos looduse ja esivanemate hingede ning iseendaga. Meie rahva tavade kohaselt pühapaika ei ehitata ja seal ei majandata. Pühapaigas hoitakse rahu ja puhtust.

Puutumatud hiied on vanimad looduskaitsealad, mis koondavad tuhandete aastate jooksul kasvanud looduse ning asise ja vaimse kultuuri väärtusi. Hiied hoiavad paigamälu ja on põlisrahvaks jäämise kaitsealad. Ükskõik millise pühapaiga rikkumine puudutab iga põlisväärtustest hoolivat inimest ja on võrdsustatav rünnakuga isiku, rahvuskultuuri ja maa vastu.

Eesti riik ja selle kodanikud peavad tegema kõik endast sõltuva, et hoida möödunud, praeguste ja tulevaste põlvede pühapaikasid.

Leiame, et riigivõimudel on vaja teha kiiremas korras kõik vajalikud uuringud, seadusemuudatused ja otsused, mis tagavad pühapaikade säilimise ja nende seisundi paranemise.

Peatada tuleb kõik planeeringud, mis näevad ette pühapaika ehitamise või ohustavad selle puutumatust ja rahu kuidagi teisiti.

Eesti seadustes ja riigi poliitikas tuleb võrdsustada põlisrahva looduslikud pühapaigad mujalt tulnud uskude pühakodadega.