[text]
Täna on
Eerin Kaaren

Suutmatus lahendada erinevatest maailmavaatelistest paradigmadest tekkinud konflikti võib Paluküla hiiemäel viia füüsiliste kokkupõrgeteni.

Raplamaal toimuv ei ole pelgalt suusa- ja usuhuviliste omavahelise konflikt, Paluküla hiiemäel toimuva sügavamad alged lubavad näha tugevat potentsiaali kahe Eesti vahel vinduva konflikti katalüseerimiseks.

Paluküla suusakeskuse ehitajad ei ole suutnud kohalikku rahvast veenda, et suusaturism võiks uusi töökohti luua või kuidagimoodi kohalikku eluolu positiivses suunas muuta. Hiiemäel maha võetud hiiepuude kännud ja iidse künkanõlva ekskavaatoriga sonkimisest tekkinud pori paistab kõigile selgelt silma.

Tõstukiehitajad on avalikkusele jätnud mulje, et nad ei ole mitte looduses oleku ja tervete eluviiside propageerimise teenistuses, vaid lihtsalt rahaahned. Ehitust rinnaga peatada üritavatel maausulistel napib seevastu juriidilist kompetentsi, võtmeisikute mõjutamise oskust ning kõige olulisem - neil puudub konkretne ja avalikkusele arusaadav alternatiiv unikaalse mäe looduslähedaseks kasutamiseks.

Mõlemal osapoolel on omajagu õigust, paraku viitab tänane situatsioon, et mõlemad vaevlevad kommunikatsiooniraskustes. Praegusel hetkel võib vaid aimata, et see osapool, kes suudab suuremad telekanalid enda poole võita, võidab kogu konflikti.

Mulje.ee