[text]
Täna on
Raplamaal Kehtna vallas käib äge võitlus piirkonna ühe kõrgema künka, 106-meetrise Paluküla hiiemäe suusa- ja kelgutamiskeskuseks muutmise üle, mille vastu protestivad maausulised ning keskkonna- ja kultuuripärandi kaitsjad.

“Paluküla hiiemäe hoiu seltsing on esindanud meie küla ja meie käest ei küsita midagi, aga vaid kaks meie küla 31 elanikust on puhke- ja spordikeskuse rajamise vastu,” ütles Paluküla külavanem Gaidi Aasa Eesti Päevalehele.

Taarausuliste ja maavallakoda ning Tartu ülikooli filosoofiadoktor ja arheoloogiamälestiste ekspertgrupi liige Heiki Valk kinnitavad, et tegu on heas seisukorras hiiemäega.

Valk kirjutab oma eksperthinnangus, et Paluküla juhtum annab tunnistust hoiakute ja maailmavaadete vastasseisust, aga ka sellest, et projekti käivitajail puudub respekt traditsiooniliste väärtushinnangute vastu.

Paluküla hiiemäele kavandatakse detailplaneeringu koostaja Tõnis Kurisoo sõnul kahte teisaldatavat tõstukit, milleks tuleb veidi muuta mäe profiili, mäe alla suusastaadioni koos teisaldatava lasketiiruga laskesuusatajaile, kämpingut, teenindushooneid ning tiigi olulist laiendamist.

Keskuse rajamise vastased juhivad tähelepanu radade lähedusse jäävatele kuklasepesadele ja ohule, et mägi võib kaevamiste ning tallamise tulemusel palju muutuda.

Hiiemäe kaitsjad ei taha, et Palukülast saaks massiturismi objekt, külarahvas aga ootab spordi- ja puhkekeskusest uusi töökohti. Maavalitsus soovib kohalikku talispordikeskust.

Paluküla hiiemäel on juba tehtud raietöid, mistõttu mäest on sel talvel saanud Raplamaal populaarne koht mäesuusatajaile, lumelaudureile ja kelgutajaile. Vastlapäeval käis seal tuhandeid inimesi.

Valla ametisse võetud Paluküla puhke- ja spordikeskuse projektijuhi Rein Tamme sõnul läheks kogu keskuse väljaehitamine maksma kuni 15 miljonit krooni. “Valitsuselt oleme tervise ja spordi arendamise programmi raames saanud kolme aasta peale kaks miljonit krooni,” lausus Tamme. “Praegu jookseb juba teine aasta.”

Delfi