[text]
Täna on

Häältega 18 poolt ja kaks vastu otsustas Kehtna vallavolikogu siiski kinnitada Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu, mille kohaselt ehitatakse hiiemäele maausuliste meelehärmiks suusatõstuk.

 

Esimest korda võeti detailplaneering vastu 21. septembril. Selle peale esitas vaide Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing, mille liikmed püstitasid 9. novembri hommikul kaevetöid alustada tahtnud buldooseri takistamiseks püstkoja. Kohal käis politsei. Kõik osapooled taandusid ja konflikt lahenes rahumeelselt.

 

Novembris moodustas volikogu vaidluse lahendamiseks kaheksaliikmelise erikomisjoni. Lisaks kuulati ära Paluküla elanike seisukoht, mille esitas külavanem Gaidi Aasa, märgib Rapla ajaleht Nädaline.

 

Volikogu hääletas vaidlustatud planeeringu punktid läbi. Neist enamikus jäädi ühele meelele, et muudatusi ei tehta. Alles jäid tõstukid, spordiväljakud ja hoonestus. Kompromiss saavutati hoonestuse planeerimises.

 

Motiveeringus rõhutati Paluküla keskuse vajalikkust. Tugevaks argumendiks loeti külavanema ütlust, et Paluküla 31 täiskasvanust on keskuse vastu ainult üks.

 

Maavalla Koja esindaja Ahto Kaasik, kas nüüd on hiiega lõpp?

«On võimalik detailplaneering kohtus vaidlustada. Aga praegu me pole veel otsustanud, kas läheme kohtusse või mitte. Arutame veel. Otsus ei tulnud meile üllatusena, sest nad on vägisi ja jõuga siiamaani seda projekti arendanud, teiselt poolt on nüüd kasvanud avalikkuse surve selle vastu ja nii kultuuri- kui ka keskkonnaministeeriumi ametnikud on hakanud aru saama, et midagi on valesti tehtud. Aga kahjuks pole veel jõutud poliitiliste otsusteni,» rääkis Kaasik.

 

Ta ei usu, et Paluküla rahvas ise on selle poolt, et hiis hävitataks. «See, et 31 inimest oli poolt, pole küll tõsi.»

 

Eestis on teada ümmarguselt 550 hiit. 115 neist on Virumaal.

 


SLÕhtuleht