[text]
Täna on

Lembi Sepp, Kristiina Ehin

Seisame koos Kedenpä rahvuspargi direktoriga Paluküla hiiemäe jalamil. Mees kõneleb uhkustundega, et Kedenpä (Keava) rahvuspark hoiab ja tutvustab Kesk-Eesti loodust ja ajalugu.

Eesti rahvusparkide võrgustikus on ta leidnud endale ainulaadse koha. Kuulumine Natura linnu- ja looduskaitseala võrgustikku loob turvatunde ning annab majanduslikku toetust. Kedenpä rahvuspark on loodud jääajal tekkinud pinnavormide, rabade ja kaitsealuste liikide ning siinsete pärimuslike looduslike pühapaikade hoidmiseks. Mitmekesise maastiku rahvuspargis moodustavad looduslikud rabad, metsad ja rohumaad. Rahvuspargis paiknevad viikingiaja asulakohad, Keava (Kedenpä) linnamägi, Paluküla hiiemägi jt pärimuspaigad ning siin on traditsioonilist rütmi järgiv asustusmuster. Kõige erilisem on hoiul rabade ja Paluküla hiiemäe sihtkaitsevööndites.

Paluküla hiiemäe juhtum 21. sajandi alguses pööras tähelepanu tollastele kitsaskohtadele seadustikus ja kaitsesüsteemis. Võib-olla veelgi enam pööras see tähelepanu kitsaskohtadele inimeste eneste teadmistes ja silmaringis. Õnneks läks nii, et kavandatudmäesuusakeskus hiiemäkke lõigatud tõstukisüvendite, tehislumetorustiku ja lasketiiru püssipaukudega jäi ära. Hiiemäe maaüksuse pärimusmaastik säilis oma ajaloolises järjepidevuses. Koos kohalike inimestega tasa ja targu tegutsemine on aga tänaseks andnud hoopis mitmekülgsemaid võimalusi.

Võime selles ise veenduda. Hubane külastuspunkt võtab vastu külastajaid. Siin on pesemis- ja riietumisvõimalus tervisesportlastele. Matkaja saab kaasa soovitusi vaatamisväärsuste leidmiseks. Mitmes lähikonna talus pakutakse peremajutust. Haruldane on see, et suusa- ja kelgutamispaigas külastajate käest raha ei küsita.
Räägime ka kohalike elanikega. Vanadel õuekohtadel asuvates kodudes elavad inimesed on uhked oma koduümbruse loodusele ja ajaloole. Nad möönavad, et loobuda on küll tulnud nii mõnestki ultramugavusest, kuid neil on selle eest teised väärtused, mida mujalt ei saa. Need inimesed tunnevad traditsioonilist elulaadi ja vanu töövõtteid. Nad on ökoloogiliselt puhta elukorralduse osas eeskujuks mitte ainult Rapla maakonnas ja Eestis, vaid kogu Euroopas. Inimesed on tänu kvaliteetsele internetipüsiühendusele kogu maailmas toimuvaga seotud. Paljudel on just tänu internetile kodus töötamise võimalus. Tulevastele põlvedele aga jäetakse võimalus tunda end osana omakandi elusloodusest.

Edendab kohalikku elu

Ootame põnevusega järgmist Kedenpä rahvuspargi loodus- ja ajalookonverentsi. Sellest on kujunemas traditsioon. Siin uuritakse ajalugu ja loodust nii mikro- kui ka markotasandil. Rahvuspark pakub õpilastele uurimisteemasid, annab neile võimaluse saada oma ala parimate asjatundjate kõrval esinemiskogemust.
Tänu sellele, et Eestis on läbi viidud mitmetahuline looduslike pühapaikade riiklik programm, millega tehti algust viiekümne aasta eest Eesti hiiemägede hävimise hirmus, on nüüdseks olemas tervikpilt Eesti alade sakraalsest maastikust. Looduslike pühapaikade mõte on saanud mõistetavaks ja nende kaitse on seadusega tagatud. Muinsuskaitseameti juures töötab pärimusmaastike ekspertnõukogu. Folkloristid, ajaloolased ja uue põlvkonna arheoloogid teevad kõik, et looduslikud pühapaigad säiliksid. Oleme uhked selle üle, et meil Eestis Rapla maakonnas on osatud hoida ja arendada unikaalset pärimuskultuuri, et see ei ole vähemalt meie eluajal kadunud turbaväljade, tiheasustuse ning mäesuusatõstukite tehiskultuuri alla.

Kohtuotsus Paluküla hiiemäele ja selle kõrvale kavandatava puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu seaduslikkuse kohta langetatakse reedel, 7. aprillil.

 
Eesti Päevaleht