[text]
Täna on

Kehtna vallavalitsus maksis vastavalt Tallinna Halduskohtu korraldusele  välja ehitusloa kaebuse esitajatele kaebuse esitamise ja menetlemisega  tekkinud kulud - 1500 krooni.

Kohtumenetluse käigus tühistas Kehtna vallavalitsus ise omal algatusel mäetõstukite ehitusloa ja taotles seejärel ehituloa kaebuse kohtumenetluse lõpetamist. Kaebuse esitajad olid nõus, et ehituloa kaebust ei ole vaja kohtus edasi kaaluda, sest põhiküsimus on detailplaneeringuvaidlus ja kohus lõpetaski ehitusloa kaebuse menetlemise.

Paluküla puhke- ja soprdikeksuse mäetõstukite ehitusloa kaebuses leiti:

1. Ehitusloa andmise alus on ebaseaduslikult kehtestatud detailplaneering;

2. Ehitusloa väljaandmine on vastuolus looduskaitse sätetega;

3. Ehitusloa väljaandmiseks puudusid vajalikud dokumendid.

02.05.06