[text]
Täna on

 

Tallinna halduskohus jättis 03.09. oma otsusega rahuldamata Kehtna vallavalitsuse kaebuse Andmekaitse inspektsiooni hoiatuse peale, mis kohustas vallavalitsust avaldama kodulehekyljel Palukyla puhke- ja spordikeskuse tasuvusuuringu.

Kohus leidis, et vastupidiselt vallavalitsuse väitele on tasuvusuuring tellitud avalikke ylesandeid täites ja maksumaksjal on õigus teada, kuidas tema raha kulutatakse.

Vallavanem Kalle Toomet ytles ajalehele Nädaline, et vallavalitsus otsustab nädala jooksul, kas nad kaebavad selle otsuse edasi. Veel kevadel oli ta kindel, et Kehtna vald ei avalikusta uuringu aruannet mingil juhul ja on valmis selle nimel kasvõi Riigikohtuni edasi kaebama.

Hiiemäe kaitsjad on toonitanud, et juba miljoneid kroone valla ja riigi raha nõudnud puhkekeskuse ehitamine ajaloolisele looduskaitsealusele hiiemäele ei teeni avalikke huve ja võib olla seotud rahapesuskeemiga.

Maavalla koja ja mitmete teadlaste sõnul rikutakse puhkekeskuse arendamisel kultuuri- ja loodusväärtusi ning piiratakse seadusevastaselt kodanike usuvabadust.

Samal teemal

Palukyla hiiemäe leht

Allikas: Maavalla Koda,

Inge Põlma.10.september 2009. Halduskohus: Paluküla tasuvusuuring tuleb avalikustada. Nädaline