[text]
Täna on

t_Palukyla_1.gifEile, 25.11. tehti Palukyla hiiemäel ja selle ymber ulatuslikult mullatöid ja hävitati noori puid ning põõsaid.

Hommikul kl 8 paiku alustas pinnasefreesiga traktor kavandataval suusakeskuse tõstukitrassil kändude juurimist ja pinnase purustamist ning tasandamist. Päeva jooksul tekkis pyhapaigas segi pööratud pinnast, hävitatud taimestikku ning traktorirööpaid paljudes kohtades. Traktor jõudis laastamistööga isegi muinsuskaitse alla võetud Hiiemäe tipu järsule nõlvale. Siin-seal langetati puid ka mootorsaega.

Kohalike elanike kutsutud muinsuskaitseinspektor ja Keskkonnainspektsiooni töötajad vaatasid toimuvat rahulikult pealt ja leidsid, et kõik on korras. Muinsus- ja looduskaitsealuse hiiemäe laastamise on väidetavalt heaks kiitnud nii Muinsuskaitseamet kui ka Keskkonnaamet.

Kehtna vald, mille muinitsipaalomandis Hiiemägi asub, on taotlenud varem luba olemasolevate suusaradade hoolduseks ja märkinud ära hulga langetamisele määratud puid. Vald kavatseb arendada maausulises pyhamus võistlussporti ning rajada selle nõlvale hiiglasliku puhkekeskuse.

Folkloristid, arheoloogid ja maausulised on vallavalitsust korduvalt teavitanud, et kavandatavad tööd kahjustavad väärtslikku hiiepaika ja on sygavas vastuolus meie rahvakultuuri heade tavade ning kõlblusega. Samuti, et rahvapärimuse kohaselt seab hiie ryystaja ohtu enda ja oma lähedaste tervise ja elu.

Sellest hoolimata on Palukyla Hiiemäel aastate jooksul tehtud ulatuslikult lage- ja harvendusraiet, pygatud puid, hävitatud kaitsealuste palukuklaste pesi ja lõhutud pinnast. Töid on rahastanud Kultuuriministeerium piirkondlike spordikeskuste programmist ja see on toimunud Rapla maakonna keskkonnaameti heakskiidul või vaikival nõusolekul.

Maausulised, samuti paljud teadlased ja kultuuriinimesed on mõistnud hiie laastamise hukka. Kohalikud elanikud pöördusid hiie kaitseks ka kohtusse, kuid selle viimases astmes andis Riigikohus siiski ehitajatele vabad käed. Seejuures keeldus Riigikohus arutamast usuvabaduse rikkumist hiie laastamisega seoses.

Palukyla Hiiemägi on ajalooline maausuline pyhapaik, kus lisaks eraviisilisele palvetamisele toimuvad korrapäraselt yhispalvused.

Kuvasid Palukyla Hiiemäelt 25.11.

Veel kuvasid

Palukyla Hiiemäe võrguleht


Maavalla koda