[text]
Täna on

spacer.gif

t_EraldisteKaartLegendiga.gifTäpsustatud andmete põhjal kavatseb Kehtna vallale kuuluv Valtu spordimaja raiuda Palukyla hiiemäelt 1128 tm puid. Sellest arheoloogiamälestise "Paluküla Hiiemägi" alalt ja kaitsevööndist 371,3 tihumeetrit.

Raiuda tahetakse ka Hiiemäe kõrgeimal nukil kasvavaid puid.

Juurdelisatud kaardile on kantud hiiemäel kavandatud raiete mahud tihumeetrites metsaeraldiste kaupa. Lisatud on arheoloogimälestise piiranguvööndi piir (punane) ning hiies raiumiseks määratud metsaeraldiste piir (kollane).

Pdf failis on lisatud täpsemad andmed kavandatud raiete kohta:

Metsaeraldiste ylevaade

Vaata lisaks

Pilte Paluküla hiiemäe metsast.

pix.gif
vari_9x773.gifuudisedpärimusloodusartikliddokumendidekspertarvamusedpildid