[text]
Täna on

Artiklis saavad sõna erinevate huvigruppide esindajad. On nii hiiemäge hoidvaid seisukohti kui ka hiiemäega arvestamata jätvaid seisukohti:

Artikkel: 

Soomets, Kaire. "Kõigile sobiv Paluküla – on see võimalik?" Valla Vaatleja. Veebruar 2014 

portaalis Delfi 

ja Valla Vaatlejas

Lisainfo: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

arvi.sepp[at]mail.ee, tel: 56606912