[text]
Täna on

Ilmunud on ingliskeelne artikkel Protecting and reviving the sacred forest hill in Paluküla, Estonia Paluküla hiiemäest ja selle hoidmisest. Artikli koostas Arvi Sepp Paluküla hiiemäe hoiu seltsingust.

http://sacrednaturalsites.org/items/protecting-and-reviving-the-sacred-forest-hill-in-palukula-estonia/

Looduslike pühapaikade algatuse (Sacred Natural Sites Initiative sacrednaturalsites.org) eesmärk on aidata kohalikke pühapaikade eestkostjaid looduslike pühapaikade (sh hiite) kaitsmisel, säilitamisel ja taaselustamisel.

Artiklis on juttu Paluküla mäe loodusest ja mäge ohustavatest arendusprojektidest. Siiani on kehtivad arendusprojektid, mis rajatistega hiiemäel ja selle kõrval muudaksid hiie kasutamise võimatuks. Looduslike pühapaikade kaitseks oleks vajalik neid eristada eraldi mälestise tüübina ja tagada neile vastav kaitse. Nagu on olnud varemgi, on ka edaspidi oluline kohalike osalus mäge ohustavate plaanide vastu seismisel ja tuleviku üle arutamisel. Paluküla hiiemägi asub ka  looduskaitsealal ja ühtlasi Natura 2000 alal, mistõttu on hiiemäe koosluste kaitse kohustus ka looduskaitsega tegelevatele ametitele.

Lisainfo: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

arvi.sepp[at]mail.ee, tel: 56606912