[text]
Täna on

Sepp, Arvi. 2012. National Plan on Natural Sanctuaries in Estonia - 2008–2012: Challenges and perspectives. Rmt-s: Mallarach, Josep-Maria (Toim.) Spiritual Values of Protected Areas of Europe Workshop Proceedings. Saksamaa Looduskaitseliit. Lk 149-156.

Artilis tuuakse välja, et looduslike pühapaikade kaitse Eestis vajab tõhustamist.

Lünkliku kaitse näidetena tuuakse välja, et 2004. aastal andsid ametid loa Paluküla hiiemäele rajada tõstukitrass ja 2012. aastal raiuda hiiemäel metsa. Mõlemad  hiiemäe kahjustamised õnnestus kohalikel ja kaugematel hiiemäe hoidjatel tookord ära hoida.

Vt. ka uudist töökohtumise kohta 2011.aastal.

Lisainfo: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing

arvi.sepp[at]mail.ee, tel: 56606912