[text]
Täna on

Järgnevalt on toodud kokkuvõte kahest teabenõudest, vastustest neile ning dokumendid ka täies mahus (allpool).

1. Paluküla hiiemäe kõrval elav Aivar Jürisalu esitas  Kehtna Vallavalitsusele  12.03.2014 teabenõude, milles soovis teada kes, millal ja millistel tingimustel on volitanud MTÜ Paluküla Klubi arendama avalikul territooriumil ja kaitsealal asuvat Paluküla Puhke- ja Spordikeskust. Ajendi küsimuseks andis väide MTÜ Paluküla Klubi kodulehel, et Paluküla Klubi on asutatud Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse arendamiseks.

Kehtna vallasekretäri vastus: „Vastuseks Teie 12.03.2014. a teabenõudele teatan, et Kehtna vald pole andnud õigusaktiga volitust MTÜle Paluküla Klubi Paluküla puhke- ja spordikeskuse kehtestatud detailplaneeringu elluviimiseks.“

2. 20. märtsil uuris Aivar Jürisalu valla ja MTÜ Paluküla Klubi sõlmitud maakasutuslepingu kohta ja kas MTÜ-le on antud luba kunstlume tootmiseks.  ENTRUM-i projektipäevikus on nimelt kirjas, et vallaga on sõlmitud maakasutusleping (p. 2.15) ja  

"Me saime küll lume tootmiseks Kehtna Vallavalitsuselt pärast pikka asjaajamist loa, kuid lõpuks selgus, et hetkel kehtiv vee erikasutusluba ei võimalda efektiivset lumetootmist."

Kehtna vallasekretäri 21. märtsi vastuses seisab, et "valla ja MTÜ Paluküla klubi vahel 31.01.2014. a sõlmitud  Paluküla Reevimäe kasutamise leping lõpetatakse seisuga 19.04.2014.a . Kehtna valla poolt ei ole antud õigusakti Palukülas Reevimäe ümbruses kunstlume tootmiseks."

Teabenõuded ja vastused täies mahus (esitaja loal):

1. teabenõue: 12.03.2014 ja vastus sellele 19.03.2014

 TEABENÕUE   

Aivar Jürisalu       See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
Tiigimäe, Paluküla, 79019, 
Kehtna vald, Rapla maakond.

Kehtna Vallavalitsusele
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Pargi 2, Kehtna 79001


MTÜ Paluküla Klubi koduleheküljel https://plus.google.com/106550631661094000309/posts
on kirjas, et „Paluküla Klubi on asutatud Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse arendamiseks.“

Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse (PSK) detailplaneering on Kehtna vallavolikogu poolt 09.12.2004 kehtestatud ning asub munitsipaalmaaüksusel (avalikul territooriumil) Hiiemäe kinnistul. Hiiemäe kinnistu asub Kõnnumaa maastikukaitsealal (MKA).

Kerkib küsimus, kas juba planeeringut algatades ja kehtestades oli kavatsus anda avalikes huvides planeeritud sotsiaalse objekti rajamine eraõiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolevaks hetkeks on vastu võetud uus Kehtna valla üldplaneering.

Üldplaneeringu (vastu võetud 17.03.2009; kehtestatud 16.06.2009) p 2.3.17.2 kohaselt on puhke- ja virgestusaladel lubatud „arendada majutus-, teenindusehitisi ja –rajatisi ning puhkemajanduslikke atraktsioone: juhul kui need ei kahjusta Natura 2000 elupaiku ega kaitsealuste liikide populatsioone, väärtuslikke maastikke, looduslikke pühapaiku ja rohelise võrgustiku alasid.“ Paluküla PSK detailplaneeringuga ja Paluküla Klubi poolt kavandatavad tegevused (tõstuki paigaldamine ja mäekeskuse arendamine, vt.

http://www.entrum.ee/projektid/palukula-mae-keskus) on teabenõude esitaja hinnangul vastuolus üldplaneeringuga. Selgituseks lisan Heiki Valgu eksperthinnangu viite:
http://palukyla.maavald.ee/sisu.html?rubriik=63&id=512&op=lugu

Millest tuleneb Kehtna Vallavalitsuse veendumus, et loetud kuude eest MTÜ Paluküla Klubi moodustanud isikud saavad adekvaatselt aru kaitseala ja loodusliku pühapaiga temaatikast? Selletalvise Paluküla Klubi tegevuse põhjal võib väita, et arusaamine puudub (tõstuki paigaldamise soov looduslikku pühapaika, inetute torude panek, sobimatu soojaku paigaldamine loodusliku pühapaiga servale).

Nõude esitaja soovib teada kes, millal ja millistel tingimustel on volitanud MTÜ Paluküla Klubi arendama avalikul territooriumil ja kaitsealal asuvat Paluküla Puhke- ja Spordikeskust.

Palun saata mulle lepingu või õigusakti koopia, millega on volitatud või antud õigus MTÜ Paluküla Klubile Paluküla PSK arendamiseks (detailplaneeringu elluviimiseks).

Lugupidamisega
Aivar Jürisalu

 

Vastus teabenõudele 19.03.2014

-------- Original Message --------
Subject:
Vastus teabenõudele
Date: Wed, 19 Mar 2014 09:53:16 +0200
From: Veljo Väärsi <See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>
To: <See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>
CC: 'Merlin Heinsalu' <See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>

Lugupeetud A.Jürisalu  

                                                                       

Teie 12.03.2014.a teabenõue
Meie 19.03.2014 nr 17.3-10/337-2014-1
 
Vastuseks Teie 12.03.2014. a teabenõudele teatan, et Kehtna vald pole andnud õigusaktiga volitust MTÜle Paluküla Klubi Paluküla puhke- ja spordikeskuse kehtestatud detailplaneeringu elluviimiseks.  
  
Lugupidamisega
  
Veljo Väärsi
Kehtna Vallavalitsus
vallasekretär
489 8821

---------------------------------------------------------------------------------

 

2. teabenõue 20.03.2014 ja vastus sellele 21.03.2014

TEABENÕUE   

Aivar Jürisalu        See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
Tiigimäe, Paluküla, 79019, 
Kehtna vald, Rapla maakond.   

 

Kehtna Vallavalitsusele       

20.03.2014
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Pargi 2, Kehtna 79001


1) MTÜ Paluküla Klubi eestvedaja Lauri Mölderi ENTRUM-i konkursile esitatud projektipäevikus http://www.entrum.ee/wp-content/uploads/r7Ky6ePaluk%C3%BCla%20M%C3%A4e%20Keskus.doc

 (punktis 2.15) on kirjas, et 31.01.2014 on sõlmitud maakasutusleping Kehtna vallaga. Palun saata mulle maakasutuslepingu koopia.

2) Samas projektipäevikus on kirjas, et Kehtna vallavalitsus on andnud loa kunstlume tootmiseks (projektipäeviku punkt 3.9).
Tsitaat päevikust:
„Me saime küll lume tootmiseks Kehtna Vallavalitsuselt pärast pikka asjaajamist loa, kuid lõpuks selgus, et hetkel kehtiv vee erikasutusluba ei võimalda efektiivset lumetootmist.“

Palun saata mulle lume tootmise loa koopia.

Lugupidamisega
Aivar Jürisalu

Kirjale lisatud:
1)  Prokjekti „Paluküla mäe keskus“ projektipäevik, vaadatud 20.03.2014

 

Vastus teabenõudele 21.03.2014


Subject: Vastus teabenõudele
From: Veljo Väärsi <See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>
Date: 21.03.2014 10:42
To: <See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>
CC: "'Merlin Heinsalu'" <See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.>
 
Lugupeetud hr Jürisalu     
Teie 20.03.2014. a teabenõue
Meie 21.03.2014. a nr 6-23/24-2014-1      
 
Vastuseks Teie 20.03.2014. a teabenõudele teatan, et valla ja MTÜ Paluküla klubi vahel 31.01.2014. a sõlmitud  Paluküla Reevimäe kasutamise leping lõpetatakse seisuga 19.04.2014.a . Kehtna valla poolt ei ole antud õigusakti Palukülas Reevimäe ümbruses kunstlume tootmiseks.
  
Lugupidamisega
  
Veljo Väärsi
Kehtna Vallavalitsus
vallasekretär
489 8821

---------------------------------------------------------------------------------

Lisainfo: Arvi Sepp, Paluküla hiiemäe hoiu seltsing
arvi.sepp[at]mail.ee, tel: 56606912