[text]
Täna on

 Raplamaa ajaleht Nädaline kirjutab, et teisipäeval aset leidnud Paluküla tervise- ja spordikeskuse detailplaneeringu järjekordse avaliku koosoleku pingsas õhkkonnas selgitati tehtavaid planeeringumuudatusi ning vaieldi põhimõtteid selgeks.

Paluküla keskuse parandatud detailplaneeringusse viidi sisse rida muudatusi. Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsingu tegelaste Arvi ja Lembi Sepa volitatud esindaja Kärt Vaarmari tegi esmalt ettepaneku jätta planeeringust välja ümbersõidu tee.


“Kuigi sellele teele on väga palju oponente, võib siiski planeeringu realiseerimisel tekkida vajadus selle tegemiseks,” sõnas detailplaneeringu eestvedaja Tõnis Kurisoo Valtu Projektist.
Planeeringus vahetati ära ka juriidiliselt eksitav sõna “lasketiir” “laskepaiga” vastu. Kaardile ja seletuskirja pandi planeeringu alade koordinaadid. Rohkem muutusi detailplaneeringu põhijoonisele ei tulnud. Planeeringu teostuse järelevalvet teeb Rapla maavanem.


Kui varem anti teada, et Reevimäele tuleb üks tõstuk, siis nüüd on neid kaardil kaks. Eelnevalt olid labatõstukid paigutatud eraldi. Nüüd on viidud mõlemad suusatõstukid kunagisele kruusakaevanduskohale. Mõlemale poole jäävad laskumisnõlvad. Lumetuubidele ja mäesuusatajatele planeeritakse kindel rada.


Teatud osa avalikkuse survel vähendati detailplaneeringus olevate hoonete lubatud kõrgus 11 meetrilt üheksale meetrile. Samuti ei ehitata hooneid kahekordsetena. Kunagi maaparanduse tagajärjel tekkinud tiiki ei laiendata, ainult puhastatakse settest.

Muinsuskaitseamet läks kompromissile


Kultuuriminister Urmas Paeti lauale on jõudnud allkirjastamiseks põhimäärus Paluküla Hiiemäe poolse (tipp 106 meetrit) piirkonna muinsuskaitse alla võtmiseks. Tervise- ja spordikeskuse loojaid huvitav Reevimägi (tipp 98 meetrit) jääb muinsuskaitsjate huvialast välja.


Kehtna valla maanõuniku Heik Pasti sõnade kohaselt seadis muinsuskaitseamet Kehtna vallavalitsusele kaks tingimust. Jätkata tuleb Hiie- ja Reevimäe korrastamist, näiteks tuleb mägi puhastada võsast. Samuti tuleb mäel avada looduslik vaade.


Palju peavalu valmistab keskuse pooldajatele ja vastastele kunagi mäenõlvale sisse sõidetud roobastee. Nimelt sõidavad seda üha sügavamaks üles mäkke sõita soovivad maastikuautod.
Sellise loodust lagastava tegevuse peatamiseks on üritatud paigutada keelavaid liiklusmärke, kuid keskuse projektijuhi Rein Tamme sõnul on need paari päeva pärast kadunud. “Seal on nii suur objekt, et mäele oleks vaja mehitatud valvet,” leidis Tamme.


Kuigi Paluküla tulevik hakkab vaikselt selginema, jätkus siiski koosolekul tuline vaidlus keskuse pooldajate ning vastaste vahel. Kehtna elaniku Arnold Puki sõnul ei tule nimi “Hiiemägi” sugugi sõnast “hiis”, vaid sõnast “iidne”.


Spordikeskusesse planeeritava laskepaiga vastu võttis sõna Palukülas elav Aivar Jürisalu, kelle sõnul hakkavat laskmine tõsiselt segama kohalikku elu. Samuti teevad Lalli küla elanikule Arvi Sepale muret võimalikud pindamistööd.


Neljapäeval toimus Palukülas aktsioon, kus mägi puhastati prahist.

 

Roheline Värav