[text]
Täna on

Eile, kolmapäeval, 3. detsembril, toimus Kehtna vallamajas koosolek, kus arutati Paluküla Hiiemäe ümber tekkinud sasipundart. Koosoleku korraldas Marek Sammul Pärandkoosluste Kaitse ühingust. Sammul, kes on ühtlasi Kõnnumaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava eelnõu autor, kutsus kokku huvitatud isikud, et otsida võimalikke kompromisse.

 

Kohal viibisid Raplamaa keskkonnateenistuse, Kehtna vallavalitsuse, Muinsuskaitseameti, Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamist korraldava OÜ Alkraneli, keskuse projekti koostava OÜ Valtu Projekti, Eesti Ökoturismi Ühenduse, Eestimaa Looduse Fondi ja Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsingu esindajad.

 

Puhkekeskuse arendajad esinesid kompromiss- ettepanekuga, mille kohaselt võiksid nad jätta osa Hiiemäest pühakohaks. Paraku jääb just sellesse mäe osasse, kuhu soovitakse rajada suusatõstukid, ajalooline leedotule-, tantsu ja palvepaik. Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsingu liikmed polnud sellise lahendusega nõus.

 

Maavalla Koda saatis koosolekule pöördumise, mille kohaselt on ainus võimalik kompromiss see, kui keskuse staadionid ja muud rajatised püstitatakse mäest vähemalt paarisaja meetri kaugusele. Selline lahendus tagaks hiiemäel mingisugusegi rahu ja vaikuse. Koda pakkus veel välja võimaluse, et maksumaksja raha eest rajatav keskus tuleks ehitada pigem sinna, kus ehitus on odavam ja kasusaajaid rohkem, näiteks Keavasse või Raplasse. Selline asukohavalik aitaks tõhusamalt kaasa ka narkoennetustööle.

 

Kuigi seekord mingite kokkulepeteni ei jõutud, otsustati kõnelusi edaspidi siiski jätkata. 

 


Maavalla Koda