[text]
Täna on

äna, teisipäeval, 09. novembril tegid seoses Paluküla juhtumiga avalduse Maavalla Koda ja Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing. Eesti Vabariigi Riigikogule, Vabariigi Valitsusele, Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Eesti avalikkusele suunatud pöördumises mõistetakse hukka esivanemate hiite hävitamine ajutise majandusliku kasu ajel. Samas kutsutakse üles pöörama nii seadustes kui igapäevaste otsuste tegemises enam tähelepanu kirjutamata seadustele ja kohalikele ajaloolistele tavadele. Kutsutakse üles moodustama kodanikeühendusi, et “võimalusel järgmisi väike-munamägesid, ebaveresid ja palukülasid ennetada ja vajadusel neiks valmis olla”.

Eilne protestimeeleavaldus Palukülas hoidis ära Kehtna valla väidetavalt ebaseadusliku ehitustegevuse ja päästis hiiemäe lõhkumisest. Hiie kaitsjaid esindav Eestimaa Looduse Fondi jurist Kärt Vaarmari esitas olukorra juriidilise hinnangu, milles tõestab, et valla poolt reedel hiiemäel korraldatud raietööd ja ehituskäsu andmise otsus olid ebaseaduslikud.

Teisipäeva, 09. novembri hommikul on Palukülas rahulik. Hiiemäel pole näha vallaametnikke ega masinaid, teatas Paluküla elanik ja hiiekaitsja Aivar Jürisalu. Hiie kaitsjad on siiski valmis esimese kutse korral kohale kiirustama.

Lisa 1: Maavalla Koja ja Paluküla Seltsingu ühisavaldus

Lisa 2: Juriidiline hinnang


Maavalla Koda