[text]
Täna on
Täna, teisipäeval, 30. novembril läkitas grupp noori teadlasi ja
keskkonnakaitsjaid Raplamaa Omavalitsuste Liidule ja Rapla Maavalitsusele Paluküla puhke- ja spordikeskuse  asjus pöördumise, milles kutsutakse omavalitsusametnikke üles koostööle Kõnnumaa  pärandmaastiku  kaitsmisel. Avalduses öeldakse, et edaspidi tuleks Paluküla spordi- ja puhkekeskuse kavandamisel keskenduda tervisesportlaste ja loodusturistide vajadustele ning pärandmaastiku säilitamisele.

Avalduses toetutakse Eesti tunnustatud folkloristide ja arheoloogide eksperthinnangutele, mis välistavad suusatõstukite, lumekahurite,
staadionite jt tippspordirajatiste ehitamise maastikukaitsealal asuva ajaloolise hiiemäe nõlvale ja kõrvale. Samuti avaldatakse kahetsust, et Kultuuriministeeriumi regionaalsete tervisespordikeskuste programmist saadud vahendeid plaanitakse kasutada tippspordivõimaluste väljaarendamiseks.

Eelmisel neljapäeval tegi Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Rapla Maavalitsus ühisavalduse, milles toetas tippspordile orienteeritud keskuse ehitamist Paluküla hiiemäele. Reedel, 26. novembril saatis Nõmme Tee Selts keskkonnaministrile kirja, milles  muu hulgas selgitab: “
Palukülas kavandatav suuremastaabiline ehitamine ja looduse muutmine  ei ole kooskõlas  looduskaitse  üldpõhimõtetega, kaitsealade moodustamise, elupaiga ja liigikaitse eesmärkide ega põhimõtetega.”

Neljapäeval, 2. detsembril koguneb Kehtna Vallavolikogu vaidekomisjon, mis hakkab arutama puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringule esitatud vaideid. Komisjon peab otsuse langetama 10. detsembriks.

Noorte teadlaste ja keskkonnakaitsjate avaldus:

http://maavald.ee/maausk.html?rubriik=45&id=349&op=lugu

Nõmme Tee Seltsi kiri:
http://maavald.ee/maausk.html?rubriik=45&id=350&op=lugu

Vaata lisaks:

Paluküla sündmuste kroonika jt materjale:
http://www.elfond.ee/alaleht.php?id_kategooria=726&keel=eesti

http://maavald.ee/maausk.html?op=rubriik&rubriik=45


Maavalla Koda