[text]
Täna on
Tallinna Halduskohus peatas 7. mahlakuud (7. IV) oma määrusega Kehtna Vallavalitsuse ehitusloa täitmise Paluküla hiiemäel kuni kohtulahendi jõustumiseni, teatas Paluküla hiiemäe hoiu seltsing.

Määruses on öeldud, et kolmandate isikute (ümbruskonna elanike) huvidega on esialgse õiguskaitse kohaldamine kooskõlas, kuna nende huviks on õiguspärane asjaajamine omavalitsuse poolt.

Kehtna Vallavalitsuse korralduse ehitusloa väljaandmisest vaidlustas kohalik elanik Tallinna Halduskohtus läinud sügisel. Kohtuistung arutab küsimust 24. lehekuud (24. V). Seega on lootust, et vähemalt nii kaua valitseb Paluküla hiiemäel ka rahu.


Maavalla Koda