[text]
Täna on

t_paluktalvel.gif

Eile, teisipäeval, 28. radokuud toimus Tallinna Halduskohtus istung, kus arutati Palukyla hiiemäele ja selle kõrvale kavandatava puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu seaduslikkust.

Kaebuste esitajate sõnul kahjustaks kavandatav puhke- ja spordikeskus Kõnnumaa maastikukaitsealal asuva ajaloolise hiiepaiga looduslikke ja kultuurilisi väärtusi ning muudaks võimatuks pyhapaiga kasutamise. Keskus häiriks ka kohalikke elanikke.

Istungil ära kuulatud Raplamaa keskkonnateenistuse juhataja Hetti Kask tõdes, et planeeringus kavandatud kunstlume tootmine maastikukaitsealal asuva tiigi veest on seadusevastane. Kask avaldas kahetsust, et pyhapaikade kaitse on seni veel riiklikul tasandil korraldamata.

Kehtna vallavanema Kalle Toometi ja jurist Veljo Väärsi jutust tuli ilmsiks, et planeering ei käsitle piisavalt lasketiirule vajalikke rajatisi ning nendega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju.

Ants Kraut Muinsuskaitseametist selgitas, et kavandatav keskus ei kahjusta kuidagi arheoloogilisi kultuuriväärtusi. Pyhapaikadena amet praegu hiisi ei käsitle.

Varasemal kohtuistungil on Kehtna valla esindajad seadnud kahtluse alla hiie toetuseks kogutud ligi 2000 allkirja ehtsuse, viidates, et näiteks Kalle Elleri nimelist isikut rahvastikuregistris ei ole. Seekordsel istungil viibis kohal Kalle Eller, kes kinnitas, et on hiiemäe toetuseks mõeldud avaldusele alla kirjutanud.

Kysimuse arutamine jõudis umbes aasta tagasi kohtusse, kuna ajaloolise pyhapaiga ja lähedalelavate inimeste kaitsmiseks ei leidunud enam muid vahendeid. Palukyla hiiemäe kaitseks on hiis varem esitatud muinsuskaitse alla võtmiseks, osaletud planeeringute aruteludel, teavitatud avalikkust ja kogutud allkirju.

Palukyla hiiemäe kaitse kysimus on jõudnud kohtusse paljuski ka seetõttu, et riiklikul tasandil pole seni suudetud looduslike pyhapaikade kaitset korraldada. Enamiku pyhapaikade asukohast ja seisukorrast pole riigil ylevaadet. Kaitse alla võetud pyhapaikade seisukord on aga halb, kuna riik kaitseb seal eelkõige võimalikku arheoloogilist kultuurikihti ega hooli hiitest kui vaimse kultuuri mälestistest ja pyhapaikadest.

Hiljuti valmis Palukyla hiiemäe veebileht:

http://palukyla.maavald.ee/

Tallinna Halduskohus teeb haldusasjas langetatud otsuse teatavaks 07. mahlakuud (07.04.) kell 15.30.

Maavalla Koda