[text]
Täna on

Tallinna Halduskohtus jättis oma 7. aprilli 2006 otsusega Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse detailplaneeringu jõusse.

Kaebuses oli palutud kohtul puhke- ja spordikeskuse detailplaneering tühistada.

Halduskohtu otsuse peale võib apellatsiooni korras edasi kaevata Tallinna Ringkonnakohtusse.

Apellatsioonikaebuse esitamisest tuleb teatada kümne päeva jooksul halduskohtule.