[text]
Täna on
Allpool kirjavahetus Rapla maakonna keskkonnateenistuse juhatajaga. Palukyla Hiiemäel toimuv puudutab otseselt Rapla keskkonnateenistust, kuna too on määratud valitsejaks Kõnnumaa maastikukaitsealale, mille piiranguvööndis asub Palukyla Hiiemägi.

Lugupeetud Hetti Kask!


07. oktoober 2003
Tunnen huvi, kas metsatööd mis praegu toimuvad Kõnnumaa maastikukaitseala piiranguvööndis asuval Palukyla Hiiemäel, on Rapla maakonna keskkonnateenistuse poolt kooskõlastatud?

Samuti tunnen huvi, kas paari aasta tagused mullatööd samal objektil olid Teie ametkonna poolt kooskõlastatud?

Kuidas on eelpoolnimetatud tööd kooskõlas kaitseala kaitse-eesmärgiga?

Lugupidamisega

Ahto Kaasik
Härjapea Koja vanem07. oktoober 2003

Vastuseks Teie küsimustele teatan järgmist:


- antud kinnistu on Kehtna valla munitsipaalomand. Maa sihtotstarve on sotsiaalmaa ja muid sihtotstarbeid antud kinnistul ei ole. Kehtna vald on esitanud aegjärkse raie metsateatise, mis on kooskõlas Hiiemäe maaüksuse metsade majandamise kavaga.

- Keskkonnateenistus on kooskõlastanud suusa-matkaradadel kändude juurimise

- Kaitseala põhieesmärgiga (loodusliku geol.pinnavormi kaitse) vastuolu ei ole

- Kokkulepete kohaks pean det. planeeringut, kus saavad oma ettepanekud, arvamused öelda kõik osapooled. Peame vajalikuks saada kaardile ka need kohad,kus pinnavorm ei ole enam looduslik (lai motokrossirada ja vanad karjäärid, mis on aimatavad)

Hetti Kask
juhataja
Raplamaa keskkonnateenistus
(048)56 382Lugupeetud Hetti Kask!


07. oktoober 2003

Tänan kiire vastuse eest! Nagu Te ilmselt teate, kujutab Palukyla Hiiemägi muistset maarahva pyhapaika. Kuna viimasel ajal on järjest aset leidnud kahetsusväärseid juhtumeid, kus planeerimis- ja ehitustegevuses pole põlisrahva pyhapaikadega arvetstatud, on Maavalla Koda selles kysimuses muutunud eriti tundlikuks. Meie muret suurendab veelgi tõik, et on esinenud juhtumeid, kus arendajad on oma tegevuses mööda hiilinud ametlikult kehtestatud piirangutest.

Pyhapaikadega seonduv on Maavalla Koja ning sinna kuuluvate kohalike kodade erilise tähelepanu all. Jälgime edaspidigi pingsalt Palukyla Hiiemäel toimuvat. Loodame yhtlasi Teie kaasabile Palukyla loodusväärtuste kaitsmisel.

Lugupidamisega

Ahto Kaasik
Härjapea Koja vanem