[text]
Täna on
Maavanema ja Muinsuskaitseameti vastused 19.08.2005