[text]
Täna on
Teie: 19.11.2004
                                                                                    
Meie. 25.11.2004 nr 9-5/4812

Lp Lembi Sepp

Vastuseks Teie päringule teatame, et Keskkonnaregistris ja laiemalt EELIS-es (Eesti Looduse Infosüsteem) puuduvad andmed palu- ja laanekuklaste asurkondade kohta, millised paiknevad Kõnnumaa maastikukaitsealal Paluküla hiiemäel. KeM ITK võtab vastu ja kannab vastavatesse andmebaasidesse vaid selliseid andmeid, millistele on oma heakskiidu andnud kas objekti valitseja või Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond. Ei valitseja (antud juhul siis Raplamaa keskkonnateenistus) ega Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna poolt ei ole KeM ITK esitatud mingeid ametlike andmeid Teie poolt nimetatud piirkonnas paiknevate palu- ja laanekuklaste asurkondade kohta.

Info on seisuga 25 november 2004

Käesolevate andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikana "EELIS
(Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): KeM Info- ja Tehnokeskus".

Taimo Aasma
ITK loodusbüroo juhataja