[text]
Täna on

t_Mala_kivi.gifNeljapäeval, 29.03. on Härjapea koja õhtul kavas Ahto Kaasiku ettekanne "Muhumaa ajaloolised looduslikud pyhapaigad".

Muhumaal leidub pyhi allikaid ja hiisi ning Maavalla lääneosale iseloomulikult rohkesti ravimiseks mõeldud moaljakive. Pyhi kive võib kohata kaugetel metsaheinamaadel, kylateede ääres ja isegi taluaedades. Veel 20. sajandi esimesel poolel olid need elavas kasutuses ja võõraste eest hoolikalt saladuses hoitud. Praegugi leidub pea igas kylas vanainimesi, kes on moaljakividel uhatlemas (ravimas) käinud ja tunnevad sinna juurde kuuluvaid taigasid.

Viimasel paaril aastal on Maavalla koda koos Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli ja Muhu Muuseumiga korraldanud Muhus väliuuringuid, mis on toonud rohkesti huvitavat teavet saare looduslikest pyhapaikadest ja samuti kohalikust põliskultuurist laiemalt. Muhus leidub veel inimesi, kes on oma silmaga näinud pisuhända, salapärast Rässa Lõkitsat ja saanud abi kohalikelt vägevatelt nõidadelt. Uurija jaoks ongi saare suurimaks rikkuseks põlismaalsed, kes mäletavad asju, mis mujal Eestis on vajunud unustusehõlma.

Kohalikelt põlismaalastelt kuuldud pärimuse ja saarel tehtud pitide abil avab Maavalla koja vanem Ahto Kaasik osakese tundmatust Muhumaast.

Härjapea koja õhtu toimub 29.03. algusega kl. 18.00 Tallinnas, Ryytli tn 6, Ajaloo Instituudi Nõutoas.

Sissepääs vaba, kõik huvilised on oodatud.


Maavalla koda