[text]
Täna on

t_06vi20_161Vaike.gifRiigikohus teatas, et halduskolleegium vaatab Härjapea koja kaebuse Kunda Hiiemäe kysimuses läbi sygiskuu 13. päeval. Hagejat ja teisi asjaosalisi Kunda Linnavolikogu ja hiiemäele ehitada soovivat Oceanside OY-d kohale ei kutsuta, kuna asja menetlus on kirjalik.

Härjapea Koda vaidlustas Kunda Linnavolikogu aasta eest kehtestatud detailplaneeringu eelmisel sygisel. Planeeringuga  nähakse ette Kunda Hiiemäele kahe elektrituuliku, parkla ning teede ja elektrivõrgu rajamine. Kavandatavad tegevused rikuvad oluliselt hiit kui kultuurimälestist ja muudavad võimatuks selle kasutamise pyhapaigana.

Kysimust on menetletud juba haldus- ja ringkonnakohtus. Kuni Riigikohtu otsuseni on tuulepargi detailplaneeringu kehtestamise otsus peatatud.

Pärnakuu alguses leidis Maavalla koda Kunda hiiemäe korralise ylevaatuse käigus sealt looduskaitse alla kuuluva halli käpa kasvukohad. Mäe eri osades kasvab kymneid halli käpa ehk Militarise taimi ja neid leidub ka Oceanside OY poolt ebaseaduslikult paigutatud tuulemõõtemasti ymbruses. Leiust teatati Lääne-Viru keskkonnateenistusse.

Varem on Maavalla koda Kunda hiiemäelt leidnud 5 kivikalmet, millest yks on tänaseks määratud vähemalt 2500 aasta vanuseks.

Kunda Hiiemägi on moreenseljandik, mille pinda katab suures ulatuses loopealsetele iseloomulik taimekooslus. Vaata pärnakuus hiiemäel tehtud pilte.

Lisaks Kunda Hiiemäest


Maavalla koda