[text]
Täna on

Kuvavõistluse eeskiri 10225

Kuvavõistlus Maavalla hiied 10225

Võistluse eeskiri


1. Võistluse eesmärk

- Looduslike pyhapaikade mitmekesisuse, väärtuste ning ohustatuse teadvustamine.

- Inimeste suunamine pyhapaikasid otsima, kylastama ja nende yksikasju märkama.

- Pyhapaikade asukohtade, seisundi, kasutamise ja tähenduse jäädvustamine.

- Heade ylesvõtete kogumine pyhapaikade tutvustamiseks.


2. Osalemisõigus

Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a võistluse korraldamisega seotud isikud.


3. Ajakava

Võistlustöid saab yles laadida 01.02. - 31.10.2012 aadressil: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=saada

Võitjad kuulutatakse välja 24.11. Tartus toimuval Hiie väe syndmusel.


4. Auhinnaryhmad ja auhinnad

4.1 Yldarvestuse peaauhind - valitakse välja kõikide võistlustööde hulgast

4.2 Noorte peaauhind - valitakse välja kõikide kuni 16 aastaste (16 kaasa arvatud) võistlustööde hulgast.

4.3 Eriauhinnad:

4.3.1 Puu (pyha puu, salu või mets)

4.3.2 Kivi (pyha kivi või kivide ryhm)

4.3.3 Veekogu (pyha alikas, oja, jõgi, veesilm, järv, mereala)

4.3.4 Looduskaitse (looduskaitsealune liik või yksikobjekt pyhapaigas, samuti kaitsealal asuv looduslik pyhapaik)

4.3.5 Annid pyhapaigas

4.3.6 Tavad (ajalooliste tavade järgimine pyhapaigas)

4.3.7 Hiie valu (pyhapaiga ryvetamine ja muu kahjustamine)

4.3.8 Vana-Võromaa pyhapaik

4.3.9 Virumaa pyhapaik

4.3.10 Saare pyhapaik

4.3.11 Muinsuskaitsealune pyhapaik (Kultuurimälestiste registrisse kantud looduslik pyhapaik, mille on jäädvustanud koolinoor  - õpilased ja kõrgkoolide bakalauruseastme yliõpilased)

4.3.12 Maailma pyhapaigad (looduslikud pyhapaigad, nende osad ja pyhapaikade kasutamine mujal maailmas)

4.4 Korraldajal on õigus luua võistluse ajal juurde piirkondlikke jm auhinnaryhmasid.

4.5 Yldarvestuse peaauhind on 500 eurot, noorte peaauhind 250 eurot. Eriauhindadeks on ajakirjandusväljaannete tellimused jm auhinnafondi annetatud asjad.


5. Võistlustööde sisulised tingimused

5.1 Maavalla loodusliku pyhapaiga ylesvõte on tehtud Maavallas (Maavallast pikemalt p.11.2).

5.2 Maailma loodusliku pyhapaiga ylesvõte on tehtud mujal maailmas, eeldatavasti põlisrahva juures.

5.3 Ylesvõttel peab olema jäädvustatud ajalooline looduslik pyhapaik: hiis, pyha puu, allikas, kivi, ristipuu jms; jäädvustatud võivad olla: pyhapaika toodud annid ja raviesemed, inimesed pyhapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas jm ajaloolisi tavasid järgimas. Kurvema poole pealt  võib pildile pyyda pyhapaiga ryvetamise või kahjustamise.

5.4 Jäädvustatud paik või ese peab olema äratuntav.

5.5 Lohukivid (väikeselohulised kultusekivid) liigituvad looduslikuks pyhapaigaks yksnes erandjuhul, kui nende kohta on teada otsene pyhaks pidamise pärimus. Kalmeid ja kalmistuid võib käsitleda võistluse teemana juhul, kui nendega on vahetult seotud mingi looduslik pyhapaik.


6. Võistlustööde tehnilised tingimused

6.1 Iga osaleja võib võistlusele saata kuni 10 ylesvõtet.

6.2 Võistlustööd tuleb esitada jpg formaadis aadressil: http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=saada

6.3 Pildifaili pikem kylg võib olla vahemikus 2000 - 6000 pikslit.

6.4 Faili suurus võib olla kuni 10 MB.

6.5 Lubatud on  kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi parandamine ning teravustamine.

6.6 Piltidel ei ole lubatud osade juurde lisamine või nende eemaldamine, va tolmuplekkide eemaldamine.

6.7 Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dynaamilise ulatuse tõstmine (HDR=high dynamic range).

6.8 Piltide töötlemisel tuleb lähtuda heast tavast ning vormistada need tõepäraselt  ja loomulikult.


7. Hindamiskogu ja hindamise mõõdikud

7.1 Hindamiskogusse kuuluvad tunnustatud fotograaf(id), pärimusetundja(d), kunstnik(ud) jt asjatundjad.

7.2 Hindamiskogu valib iga ryhma parima ylesvõtte, millele määratakse auhind. Hindamiskogul on õigus jätta sobiva võistlustöö puudumisel auhind määramata.

7.3 Võistlustööde hindamisel kaalutakse:

7.3.1 Õige paik - kas jäädvustatud on ajalooline looduslik pyhapaik?

7.3.2 Mulje – kas ylesvõte tervikuna tundub tähelepanuväärne, meeldiv ja/või kõnekas?

7.3.3 Sõnum – kas tekib selle paiga (või kõigi pyhapaikade) suhtes tundeid, kysimusi, mõtteid?

7.3.4 Tehniline teostus – kas teravus, värvid, kontrastus jm tehnilised omadused tunduvad loomulikud?

7.3.5 Dokument – kuivõrd pakub teavet pyhapaiga mineviku, seisundi, tähenduse ja kasutamise kohta?

7.3.6 Lisaväärtus - kas kuva juures midagi heas mõttes yllatab?

7.4 Hindamiskogu eeldab, et võistlustöö jäädvustamisel hoitakse pyhapaiga loodus- ja kultuuripärandit ning  järgitakse ajaloolisi häid tavasid.

7.5 Muinsuskaitseameti eriauhindade võitjad valib välja Muinsuskaitseamet.


8. Ylesvõtete kasutamine

8.1  Korraldajatel on õigus tasuta kasutada võistlusel osalenud pilte võistluse ja selle tulemuste tutvustamiseks  ajakirjanduses, näitustel, avalikel syndmustel ja kodulehel, viidates seejuures autorile.

8.2 Auhinnatud ylesvõtteid võib tasuta kasutada ka pyhapaikade kaitsmist edendavatel muudel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja pildikavasid, trykkida plakateid, kalendreid ja postkaarte. Teisi võistlusel osalenud ylesvõtteid võib kasutada kokkuleppel autoritega.

8.3 Võistlusel osalejatel on võimalus avaldada pildid vabakasutuslitsentsi Creative Commons 3.0 all, mis lubab kasutada pilte mittetulunduslikel eesmärkidel tasuta kõigil, kes viitavad pildi autorile. Riikliku kaitse all olevate hiite pildid, mis on avaldatud vaba litsentsi all, annetab Maavalla koda eestikeelsele Vikipeediale, kus need tehakse kõigile kättesaadavaks keskses failivaramus Wikimedia Commons ning kasutatakse Eesti pyhapaikade teemaliste artiklite täiendamiseks, edendamaks laiema avalikkuse teadmisi meie pärandkultuurist.


9. Korraldaja vastutus

Korraldaja vastutab võistlusele esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest, s.h jätab avalikustamata ohustatud pyhapaikade asukohaandmed.


10. Autori vastutus

10.1 Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest, kinnitab, et ta on võistlusele saadetud tööde autor ning nõustub kuvavõistluse  eeskirja tingimustega.

10.2 Autor  esitab võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti teavet võtteolukorra kohta, kui korraldaja seda küsib.


11. Lisateavet

11.1 Mis on ajaloolised looduslikud pyhapaigad?
Algselt loodusliku ilmega paigad ja maa-alad, mida meie esivanemad on kasutanud juba enne 20. sajandit palvetamiseks, andide toomiseks, ravimiseks jt maausulisteks toiminguteks on ajaloolised looduslikud pyhapaigad. Looduslikud pyhapaigad ei ole kalmistud ja lohu- ehk kultusekivid, mille kohta pole teada otsest pyhaks pidamise pärimust.

11.2 Mis on Maavald?
Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Seto alasid ning Põhja-Lätis asuvaid põliseid maarahva kyli. Maavalla koda yhendab maarahva põlise loonausu kodasid.

11.3 Mis on 10225?
Maavalla-keskne ajaarvamine lähtub peale jääaega toimunud Billingeni murrangust, millega Läänemeremaade kohal laiunud jääpaisjärv murdis 10225 aastat tagasi endale tee ilmamerre ning vabastas suure osa meie maismaast. Ligikaudu sama vana on ka meie rahva lugu.

11.4 Võistluse korraldajad
Võistluse korraldavad: Maavalla koda, Hiite Maja SA, Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus, MTÜ Wikimeedia Eesti.


12. Viiteid

Väike teejuht hiite juurde:
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=2701&op=lugu

Pyhapaikadest Maavalla koja kodulehel:
http://www.maavald.ee/maausk.html?op=rubriik&rubriik=20

Eesti Instituudi hiite leht: http://maatundmine.estinst.ee/

Pyhapaika kylastades järgi häid tavasid; http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=20&id=606&op=lugu

Creative Commons:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ee/


Kysimused:

Tel 56686892, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.