[text]
Täna on
Saaremaal toimus hiite õppepäev

Laupäeval, 14 pärnakuud toimus Saaremaal Valjalas ja Väkras hiite ylevaatuse õppepäev. Kohale tuli paarkymmend huvilist, kelle hulgas oli kodu-uurijaid, looduskaitsjaid, (turismi)talunikke jm elualade esindajaid. Õppepäeva viisid läbi Kalle Eller ja Ahto Kaasik Maavalla Koja hiite toimkonnast.

Päeva esimesel poolel kõneldi Valjala rahvamajas ylevaatuse eesmärkidest, metoodikast ja välitööde juhendist. Hiite ylevaatus tegeleb kõikide põlisrahva pärimuslike pyhakohtadega. Huvi pakuvad nii hiied kui yksikud pyhad puud, kivid, allikad jms. Saaremaal on teada 213 põlist pyhakohta, neist 56 hiit. Riikliku muinsuskaitse alla on võetud aga kõigest 40 pyhapaika, nende hulgas 12 hiit. Seega on Saaremaal seni kaitse alla võetud vaid viiendik teadaolevatest põlistest pyhapaikadest. Näiteks Pöide vallas, mis on pyhade paikade poolest vägagi rikas, pole kaitse alla võetud yhtegi pyhakohta.

Hiite ylevaatuse käigus kavatsetakse yles otsida ja kirjeldada kõik säilinud pyhapaigad ning esitada riigile materjalid nende muinsus- ja/või looduskaitse alla võtmiseks. Selline kaitse pole kyll piisav, kuid on parim, mis me hetkel teha suudame.

Päeva teisel poolel kylastati Väkra kyla Hiiekivi. 4,5 m kõrgune Hiiekivi on Saaremaa suurim ohvrikivi. Nõukogude ajal on Hiiekivi olnud muinsuskaitse all, sellest annab tunnistust kivi kõrval vedelev omaaegne kaitsetahvel. Käesoleval ajal teda paraku kaitsealuste arheoloogiamälestiste nimekirjas enam pole. Samas on kivi võetud ekslikult Hiiukivi nime all looduskaitse alla.

Kivi ja selle ymbrust kirjeldati, filmiti ja pildistati. Kohalikult elanikult õnnestus teada saada, et kivi ymbrust nimetati varem hiieks.

Osa Väkra hiiest on nõukogude ajal kultuurkarjamaa rajamisega rikutud. Osaliselt on siiski säilinud kivine kadastik, mille all kasvab puisniidule iseloomulik alustaimestik. Põgusal vaatlusel õnnestus samas avastada kaitsealuseid käpalisi ja metsõunapuu. Seega leidis taas kinnitust, et säilinud hiis võib olla yhtlasi nii pärandkooslus kui vääriselupaik.

2003.a. korraldab Maavalla Koja hiite toimkond ylevaatuse prooviaasta. Selle eesmärk on selgitada välja nõrgad kohad ylevaatuse korralduses ja välitööde kysimustikus ning juhendis. Prooviaasta raames vaadatakse pyhapaigad yle neljas kihelkonnas. Iga kihelkonna ylevaatamist korraldab yks Maavalla Koja kohalik koda: Jaanis – Saarepealne Koda, Kanepis – Emujärve Koda, Mahus (Viru-Nigula) – Härjapea Koda ja Võnnus – Emajõe Koda.

Kysimustega võib pöörduda:
Hiite toimkonna vanem – Ahto Kaasik – tel. 056 686 892
Jaani kihelkond – Elo Liiv – tel. 056 984 477
Kanepi Kihelkond – Kalle Eller – tel. 051 02 274
Mahu kihelkond – Ahto Kaasik
Võnnu kihelkond – Ylis Sõukand – 07 341 317

Lisateavet hiite ylevaatusest: http://www.maavald.ee/maausk.html?op=rubriik&rubriik=38

Hiite ylevaatus vajab rahalist tuge. Maavalla Koja arvelduskonto Sampo Pangas 333805270003. Ylekandele märkida ´hiite ylevaatus` .


Ahto Kaasik
Maavalla Koja kirjutaja