[text]
Täna on

6. jõulukuud 10217 (2004)

Äsja ilmus trykist Maavalla Koja 10218. ajastaja (2005) sirvikalender. Vanaaegse väljanägemisega ruunimärke kasutavad sirvid esitlevad Eesti põliseid kuunimetusi ja pyhi ning tutvustavad põgusalt nende tähendust ja kombeid. Maarahva ajaarvamine ja tähtpäevad järgivad tundlikult looduse ringkäiku. Nõnda on sirvid tänuväärne abivahend neile, kes eelistavad põlist ja looduslähedast maailmavaadet.

Sirvikalender on teadaolevalt maarahva ainus oma ajaarvamisvahend. Tosinajagu muistseid, puusselõigatud sirvilaudu on säilinud tänapäevani ning hoitakse tallel muuseumides. Nonde põhjal on koostatud nüüdisaegsed sirvilauad, mida tänavu antakse välja juba 27. korda.

10218. ajastaeg.  Sirvikalendris on järgmise aastaringi numbriks 10218. Maarahva ajaarvamise alguseks on võetud nn. Billingeni katastroof, mille toimumisaeg on Rootsis viirsavide meetodil aastase täpsusega kindlaks määratud. Sel aastal murdis hilisjääaegse Balti jääpaisjärve vesi endale väljapääsu ilmamerre praeguse Mälari järvistu kohalt Rootsis. Yhe aasta jooksul langes veetase mitukymmend meetrit, vee alt vabanes suur jagu Eestimaad. Syndmust ennast võiks poeetiliselt nimetada maasynniks.

Pyhad ja nende nimed. Sirvikalendrisse on valitud pyhad, mille maausuline tähendus ja/või kombestik on teada. Seejuures on eelistatud pyhade maakeelseid nimetusi. Näiteks sügisest pöörijärgset püha pole põhjust nimetada kristlaste peaingli Miikaeli järgi mihklipäevaks, kui olemas on maakeelne kasupäev.

Kuuseisud. Lisaks tavapärastele kuufaasidele näitavad sirvid ka nn. kõva ja pehme aja algust. Kaheksa erineva kuuseisu abil saab oma töid ja tegemisi täpsemalt kavandada.

Sirvidest ja maarahva pyhadest võib lähemalt lugeda: http://www.maavald.ee/maausk.html?op=rubriik&rubriik=21