[text]
Täna on

Usuliste Ühenduste Ümarlaua pressiteade

15. XI 2002

Usuliste Ühenduste Ümarlaud kavandab konstruktiivset koostööd Vabariigi Valitsusega

Täna, reedel, 15. novembril kogunes Tallinnas Eesti mittekristlikke usundeid esindav Usuliste Ühenduste Ümarlaud. Ümarlaud arutas Eesti riigi ja erinevate usundite vahelisi suhteid ning laiemalt usuvabaduse olukorda riigis. Eri usundite esindajad hindasid usuvabaduse olukorda murettekitavaks.

Riigi usupoliitika on seni arvestanud peamiselt kristlike usuvooludega ning seetõttu on täiesti tasakaalustamata. Eriliselt tõsteti esile usundiõpetuse ühekülgsust Eesti üldhariduskoolides, mis on täielikult kristlike konfessioonide kontrolli all. Hoolimata ümarlaua-poolsetest abipakkumistest pole muu-usulisi siiani religiooniõpetuse õppekava ettevalmistamisse kaasatud.

Eesti usualane seadustik on üles ehitatud kristlike konfessioonide loogikast lähtudes ning nende huvisid arvestades. Järjest on vastu võetud seadusi, mis takistavad mittekristlastel oma usulisi tõekspidamisi järgida. Uus Kirikute ja koguduste seadus annab kristlikele kirikuile suuremaid õigusi kui muudele usulistele ühendustele, samas nõuab aga kõikidelt usulistelt ühendustelt kristliku terminoloogia kasutamist.

Olukorra normaliseerimiseks otsustati aktiivselt taotleda koostööd Vabariigi Valitsusega. Konstruktiivsete ettepanekute paketi väljatöötamiseks moodustati toimkond, millesse kuuluvad budalaste, bahaide ja maausuliste esindajad. Ümarlaud esitab oma ettepanekud valitsusele kahe nädala pärast toimuval istungil.

Kõigile uskudele avatud Usuliste Ühenduste Ümarlaud on eri usundeid esindavate ühenduste keskustelufoorum omavaheliseks suhtlemiseks ning dialoogiks riigiga. Ümarlaud koosneb registreeritud usuliste ühenduste volitatud esindajatest.

 

Praegu on Ümarlauas esindatud Baha’i Koguduste Liit, Eesti Budistlik Kogudus / Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus, Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudus, Eesti Islami Kogudus, Krišna Tunnetuse Tallinna Kogudus ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda.