[text]
Täna on

8.-31. heinakuud leiab aset järjekordne Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisreis, mis on arvult juba 31. ning mille sihtkohaks on Venemaa Tveri oblasti karjalaste ja eestlaste kylad.

Uurimisryhmas on 13 inimest. Lisaks EKA tudengitele ning töötajatele osaleb uurimisreisil ka yks Helsingi ylikooli yliõpilane.

EKA uurimisreiside 30aastase ajaloo vältel on korduvalt kylastatud Karjala vabariigis (end. ANSV-s) elavaid põlisrahvaid (karjalased, vepslased). Samas on vähe tähelepanu pälvinud enklaavina Syda-Venemaal suure metropoli tõmbetuules elavad tverikarjalased, kes on yks kiiremini kaduvamaid rahvusgruppe soome-ugri rahvaste hulgas. 2002. aasta rahvaloenduse andmetel on tverikarjalasi umbes 15 000 inimest.

Lisaks on uurimisreisil kavas kylastada samas elavaid eestlasi. Teadaolevalt elab täna Tveri oblastis umbes 500 eestlast või eesti juurtega inimest, kellest suurt osa võib veel leida oma esivanemate poolt kunagi asustatud kyladest. Sealsete eestlaste näol on tegemist 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses kodumaalt väljarännanud eestlaste järeltulijatega. Sarnase päritoluga eesti kogukondi leidub täna veel mitmel pool Venemaal.

Uuurimisreisi tahetakse uurida ja jäädvustada kõnealuste rahvusryhmade pärimuslikku taiet, lisaks talletada ka asises elmas ja eluolus toimunud muutusi laiemalt. Töö käigus tehakse joonistusi hoonetest, esemelisest tarbevarast, kudumitest jne. Piltidel ja videol jäädvustatakse kohalike kaasaegset eluolu ja -keskkonda.

Ekspeditsiooni läbiviimisel tehakse tihedat koostööd Tveri Eesti Seltsiga.