[text]
Täna on

Tuleva kessiku, 21. vebruaril, minge Helamaa kylakeskuse. Sial tähistatse vastlapäeva ja natusse tuhkapäeva koa. Kellu 11 rinkis akatse juba piale, panni kirja Oma Saares Liis Pallas.

Syiasse ernesuppi ja vastlakuklimi, lastasse liugu, aetse sigu ja tihasse kärbsid. Suovitav uo ennastid ette registrierida. Muidu ehk kõigile syia eb jätku või sedasi. Soab äkist suipp otsa või syiasse kuklid enne ää, kui Sa kohja pale jõvad. Nõnna et ytle Tiinale, et Sa tahad koa minna.

Tuleva nädali kessiku ja neljabe tulavad muuseumi kärbsid tuoma ja sigu aama Liiva lasteaid, Tornimäe kuoli algklassid ja Liiva kuoli algkassid. Neljabe pialelõunaks võivad viel mõned rutemini reagierijad oma lastega aa kinni panna.


Oma Saar