[text]
Täna on

Tuulepargi kavale teravalt vastu sõdinud maausulised ootavad abi muinsuskaitsjatelt.

 

Kunda tuulepargivaidluse kõik osapooled said teisipäeval kokku, maausulised tegid seal ettepaneku püstitada generaatorid Kunda hiiemäe naabruses asuvatele eramaadele, kirjutab Eesti Päevaleht.

“Kahe tuuliku asukoht pole meie arvates põhjendatud, sest paarsada meetrit eemal on võimalik samadel tingimustel tuuleenergiat toota,” selgitas Maavalla koja esindaja Ahto Kaasik ettepanekut.

Kunda linn seda plaani siiski ei toetanud – linna maakorraldaja Janar Vellak ütles, et linn jääb neutraalseks ning ootab arendaja lõplikku seisukohta.

Linnavalitsuse oodatav arendaja seisukoht läheb maausuliste omast märkimisväärselt lahku. “Oleme endiselt optimistlikud ning lähme arendustegevusega seadustest lähtuvalt edasi,” kinnitas tuulepargi arendaja Oceanside OÜ esindaja Jaan Tepp. “Antud olukorras on seadused meie poolt ning samuti toetab projekti Kunda linn,” rääkis ta.Tema sõnul jõuti teisipäevasel kohtumisel põhimõttelisele kokkuleppele, et kõikide osapoolte esindajatest moodustatakse mittetulundusühing, mis hakkab toetama tuulepargist teenitava rahaga hiiemäe edasist uurimist.

 

Pühapaiga staatust pole

Kaasik nentis, et hiie kaitsmine on keeruline, kuivõrd seadus ei käsitle seda mitte pühapaigana, vaid hoopis arheoloogilise kultuurkihina, mistõttu jääb viimane sõna muinsuskaitseametile. Maausuliste ainuke lootus tuulepargi projekti peatamiseks on seega muinsuskaitsjate toetus.

Ants Kraut muinsuskaitseametist ütles, et tuulikuid ei tule hiiemäele enne, kui on tehtud muinsuskaitse ekspertiis, mille põhjal langetatakse otsus. Tema hinnangul peaks otsustamine toimuma juba sügisel.
Maausuliste hinnangul ei ole püha hiie ja tuulegeneraatorite rahulik kooseksisteerimine kuidagi võimalik – kultuuriväärtus saab igal juhul kahjustatud.


Iidne ohverdamispaik

•• Tänavu leidsid arheoloogid hiiemäelt haruldase rauast ehtenõela, mida võib pidada vanimaks Eestist leitud raudesemeks.
•• Hiiemäel asuvad varased tarandkalmed pärinevad 700–500 a e.Kr, praegu on hiiemägi kaitstud ohverdamiskohana.
•• Kunda hiiemägi asub Lääne-Virumaal Kunda linnas ja Viru-Nigula valla Linnuse külas, ligikaudne pindala on 42 ha.
•• Mäel ei asu ühtegi hoonet, nõlval paiknevad mõned talud.
•• Hiiemäe kirdeservas asub 700 meetri pikkune kruusakarjäär, mis on kujunenud isetegevuslikuks prügimäeks.
•• Pühaks peetakse allikat Hiietalu juures.

 

Eesti Päevaleht