[text]
Täna on

t_SUSolmed13.gifFenno-Ugria asutus kutsub kõiki huvilisi vastilmunud raamatu "Soome-ugri sõlmed 2013" esitlusele reedel, 20. pärnakuud kell 16.00 Tartu ylikooli eesti ja yldkeeleteaduse instituudi soome-ugri osakonna raamatukokku (Jakobi 2–422, Tartu).

Vastilmunud "Soome-ugri sõlmed" koondavad MTY Fenno-Ugria Asutuse töötajate, liikmesorganisatsioonide esindajate ja koostööpartnerite järelevaateid 2013. aastale.

Aastaraamatust saab lugeda hõimupäeval peetud konverentsi "Soome-ugri rahvaste taasärkamisaeg ja hõimupäevad 25" ettekandeid, mõnusaid reisijutte rännakutest hõimurahvaste juurde ning artikleid soome-ugri liikumise, keelte ja syndmuste kohta.

Fenno-Ugria Asutus jäädvustab soome-ugri temaatikat trykise formaadis juba kolmandat aastat järjest. Kirjastuses Atlex ilmunud kogumikud on mõeldud soome-ugri temaatikast huvitatud laiemale lugejaskonnale.

Aastaraamatu teaduslikus osas ilmunud konverentsi ettekanded vaatlevad hõimuliikumise taassyndi Eestis ning rahvusliikumise algust Venemaa soome-ugri aladel 1980. aastate lõpus ja 1990ndate algul.

Edasi saab lugeda Eestis elavatest soome-ugri rahvastest ja ingerisoomlastest, Eesti Rahva muuseumi uue soome-ugri näituse kujunemisloost, soome-ugri kultuuripealinnade projektist, hõimurahvaste programmist ja soomeugrilaste osalemisest Eesti ETNO laagris.

Keele ja kirjanduse peatykis on artiklid vadja keele sõnaraamatu koostamisest, Eesti Keele Instituudi soome-ugri tegemistest ning ersa ja mokša proosakogumikest.

Aastaraamatu kõige mahukamasse ja huvitavamasse ossa on kogutud meie rahvuskaaslaste reisipäevikud hõimurahvaste maile: saamide ja meälaste, lyydide ja vepslaste, isurite, udmurtide, maride ja komide ning isegi neenetsite juurde.

Omaette peatykk on pyhendatud ka mulluste hõimupäevade meenutamisele: artiklid käsitlevad hõimupäevade kontserte, Veljo Tormise suurtsykli "Unustatud rahvad" esiettekannet ning toiduprojekti "Soome-ugri maitsed".

Raamatu toimetaja oli Üve Maloverjan, keeletoimetaja Nele Otto ja kujundaja Alar Kitsnik. Väljaandmist toetas hõimurahvaste programm ja Eesti Kultuurkapital. Raamat jõuab peagi myygile raamatupoodidesse.


Allikas: Fenno-Ugria