[text]
Täna on

Seoses fotovõistluse “Maavalla hiied 10221 (2008)” välja kuulutamisega on kysitud, mida tähendab number 10221?

See on aastaarv, mis lähtub Maavalla ajaarvamisest. Just nii palju aastaid tagasi murdis jääaja järel kogunenud ja ookeanist kõrgem Balti jääpaisjärv endale tee ilmamerre. Lyhikese ajaga jooksis järv pooltyhjaks ja veetase alanes siinkandis mitukymmend meetrit. Suur jagu meie kodumaast vabanes vee alt, tehes ruumi maismaaelule. See murranguline syndmus tähistas ulatuslike muutuste aega, millesse jääb ka Eesti ehk Maavalla asustusajaloo algus.

Peaaegu kõik, mida me Eestina tunneme - jõed, järved, viljakas maapind, sood, taimestik, loomastik, meie rahvas, keel ja kultuur - on syndinud, kasvanud ja arenenud selle syndmuse järel.

Kuidas määrati Billingeni katastroofi aeg?

19. sajandil loeti Skandinaavias kokku endise Balti jääpaisjärve setete kihid. Igal aastal jääb seisuveekogu põhja kiht setteid. Settekihid on ainulaadsed ja nad on asjatundjatele loetavad nagu on seda puuderõngad dendrokronoloogias. Piirkonniti erineva kiirusega toimuv maa kerkimine on avanud eri paigus eri aegade settekihid.

Eri meetoditega on määratud Billingeni katastroofi aega mõneti erinevalt. Võbolla polegi kõige olulisem, kas see syndmus toimus mõnisada aastat varem või hiljem. Samuti ei tea me, kas esimesed inimesed saabusid siia paatidel juba enne vee alanemist või mõnevõrra hiljem. Tähtis on hoopis see, et ligikaudu 10221 a tagasi sai meile tuntud Maavalla (inimeste) lugu alguse. See on meie oma lugu, mis räägib meie maast ja rahvast.

Vabadus valida

Teame, et kõik ajaarvamised on kokkuleppelised ning kannavad vaikimisi teatud maailmatunnetust ja väärtusi. Oleks veider öelda, et hiiefotode võistlus korraldati 2008 aastat pärast Jeesuse oletatavat syndi. Hoopis loomulikumalt kõlab, et see toimub 10221 aastat pärast maa syndi.

Oma maa asjust kõneldes jääb ära ka tylikas ja teatud mõttes põhjendamatu aastate murdmine enne ja pärast Jeesust.

Inimesed, kes võtsid ligikaudu 30 aastat tagasi Maavalla ajaarvamise kasutusele, tahtsid rikastada ja tugevdada  meie kultuuri. Nende loodud valikuvõimalust on heal meelel kasutanud Maavalla koda, mitmed kirjanikud ja isegi ansamblid. Näiteks Metsatöllu plaatidelt ja võrgulehelt leiame Maavalla ajaarvamisest lähtuvaid aastanumbreid.

See rikastav valikuvabadus on meil kõigil.


Ahto Kaasik
Maavalla koja vanem