[text]
Täna on

t_P1010085Vaike.gifSydakuu lõpus andis Muinsuskaitseamet metsaettevõttele OÜ Eremka loa teha Rebala muinsuskaitsealal lageraideid. Osad raielangid asuvad Rebala Hiiemetsas, mille Muinsuskaitseamet eelmisel aastal kaitstavast hiiest välja arvas.

Hiiemetsa raiumine võib kohe-kohe alata

Esimest korda hakkas OÜ Eremka Maardu hiit raiuma 2011. aasta mahlakuus (04). Mõne päeva jooksul jõuti langetada Saha - Kostivere maantee ääres asuvast hiiemetsast ligikaudu 3 hektarit. Pyhapaiga ryvetamise lõpetas avalikkuse meelepaha. Oma osa oli ilmselt ka soojade ilmade tõttu pehmeks muutunud maal ning Muinsuskaitseameti ettekirjutusel taotleda täiendav raieluba.

2011. aasta urbekuus (03) vähendas Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraut ligikaudu 75 ha suuruse kaitse all oleva hiie piire 6 hektarini. Yhtlasi jäeti kaitstavast hiiest välja kogu metsafirma maa. 2011. aasta lehekuus (05) esitas Muinsuskaitseameti looduslike pyhapaikade ekspertkomisjon Muinsuskaitseametile põhjendatud ettepaneku taastada kaitsealuse hiiemetsa varasemad piirid ning hoida ära Hiiemetsa raiumine. Selle alusel võeti kogu pyhapaik kuueks kuuks ajutise kaitse alla. 2012. aasta sydakuus (01) koostas peainspektor Ants Kraut kirja, milles väitis, et erinevate teadus- ja riigiasutuste esindajatest koosnev ekspertkomisjon ja kohalikud elanikud eksivad ning tema eelmisel aastal tehtud piiride vähendamise otsus olevat õige. Selle kirja põhjal omakorda andis Muinsuskaitseamet mõne nädala eest OÜ Eremkale loa hiiemetsas raiumiseks.

Eelmisel kolmapäeval Tallinnas toimunud looduslike pyhapaikade arengukava juhtnõukogu koosolekul oli arutusel ka Maardu Hiiemetsa kaitsmine. Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu kinnitas seal, et amet tegeleb eranditult inimeste tehtud esemete ja nende jälgede kaitsmisega. Vaimset pärandit kaitsevad nad yksnes juhul, kui see on seotud inimeste tehtud asjadega. Puude ja teiste loodusobjektide ning laiemalt maastiku kaitsmiseks puudub neil pädevus ning sellega nad ei tegele ja ka ei hakka tegelema.

Sellest jutust järeldus, et seega peaksid muinsuskaitse alt maha minema pea kõik seni kaitse alla võetud looduslikud pyhapaigad. Sealt lihtsalt pole leitud materiaalset kultuuripärandit. Yhtlasi on amet võtnud endale voli otsustada, millist osa meie vanemast kultuuripärandit ta soovib kaitsta ja millist mitte.

Nagunii on ajalooliste andmete põhjal teada olevatest pyhapaikadest praegu kaitse all vähem kui viiendik. Enam kui 700 ristipuust pole aga muinsuskaitse all yhtegi.

Maardu Hiiemetsa asub Jõelähtme vallas Maardu ja Saha kylas. Lõunas piirneb hiiemets Saha - Kostivere teega, idas Peterburi maanteelt Maardu mõisa tuleva teega ja Maardu mõisaga.

Kuva: Maardu hiiemetsa raiumine 2011. a mahlakuus. Jaanus Hiis