[text]
Täna on

t_HiiemetsVaike.gifOÜ Eremka on hävitanud Muinsuskaitseameti heakskiidul 14 hektarit Rebala muinsuskaitsealal asunud Maardu haruldasest sanglepa-hiiemetsast.

Teisipäeval, 06.03. andis Tallinna halduskohus määruse, millega lõpetas Maardu hiiemetsa kohtuasja menetlemise. Määruse aluseks oli OÜ Eremka väide, et ta on kogu Muinsuskaitseameti raieloaga lubatud metsa maha raiunud juba enne kohtutõkendi seadmist 16.02. Sellega olevat vaidlusalune haldusakt täidetud, kehtivuse kaotanud ning ei kuulu enam vaidlustamisele.

Kohus tunnistas Maavalla koja kaebeõigust, kuid ei saanud jätkata kehtivuse kaotanud raieloa kohtumenetlust.

25.01. andis Muinsuskaitseamet OÜ Eremkale loa Rebala muinsuskaitsealal Hiiemetsas 14 ha raiumiseks kogumahus 3500 tm.  15.02. esitas Maavalla koda Tallinna Halduskohtule avalduse raieloa tyhistamiseks ning hiiele ajutise õiguskaitse kohaldamiseks. 16.02. peatas Tallinna Halduskohus raieloa kehtivuse kuni 05.03.

Kohalikel elanikel on kahtlus, et hiiemetsa on raiutud ka peale kohtutõkendi seadmist. Raiumine on toimunud asustusest eemal arvatavasti öösiti. Tõestada seda aga ei saa, sest hiies asuvate lankide kontrollmõõtmised tehti alles 05.03.

2011. aastal Maardu Hiiemetsa kaitsmise eest aasta Hiie sõbraks pärjatud Saha kylavanem Jaanus Hiis kirjutas 05.03. Muinsuskaitseametile saadetud avalikus kirjas:
„Võite kõike sobitada ja oma tegevust õigustada, aga olete andnud loa lageraieteks Maardu Hiiemetsas.“

70 protsenti Eesti elanikest peab 2011. aastal Faktum Ariko korraldatud avaliku arvamuse uuringu kohaselt hiite kaitsmist tähtsaks või väga tähtsaks. Eesti riik on kiitnud heaks Rahvusvahelise Looduskaitseliidu looduslike pyhapaikade juhendi ning kehtestanud looduslike pyhapaikade arengukava, kuid hiiepaikade kaitstus väheneb. Nagu Maardu hiiemetsa juhtum näitab, myyb riik kaitsealuse hiie metsafirmale ning riigiametid lubavad selle karistamatult maha raiuda.

Lisateavet:
Artikleid Maardu hiiest:
http://www.maavald.ee/maausk.html?rubriik=95&id=4591&op=lugu
Pilte Maardu hiiest:
http://maavald.ee/kuvad/?tee=algus&album=13


Maardu hiie kroonika

2010. aastal myys Keskkonnaministeerium metsafirmale OÜ Eremka 111312 euro eest Rebala muinsuskaitsealal asuvad kinnistud, millel asub suurem osa Maardu hiiemetsast.

2. mahlakuud 2011 alustas OÜ Eremka Keskkonnaameti loal hiiemetsas lageraiet. Enne kui kohalike elanike ning avalikkuse pahameel hävitustöö peatas, jõuti lagedaks raiuda ligikaudu 3 hektarit haruldast sanglepikut.

Maardu Hiiemetsa juhtum ajendas Riigikogu liikmeid 2011. aasta lehekuus moodustama looduslike pyhapaikade toetusryhma. Maardu Hiiemetsa juhtumi ning looduslike pyhapaikade riikliku arengukava takerdumise arutamiseks korraldati 2011. aasta pärnakuus Riigikogu keskkonna- ja kultuurikomisjoni yhisistung. Hiiemetsa teemat käsitleti laialdaselt ka meedias.

2011. aasta juunis võeti Muinsuskaitseameti looduslike pyhapaikade ekspertnõukogu ettepanekul Maardu Hiiemets pooleks aastaks ajutise kaitse alla piirides, mis kattus yldjoontes nii rahvapärimuse kui ka senise kaitsekorralduse andmetega.

28. jõulukuud 2011 koostas muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraut ekspertarvamuse, mille kohaselt Eremka OÜ-le kuuluv maa ei ole kaitse all. Muinsuskaitseamet väljastas selle alusel 25. sydakuud 2012 Eremka OÜ-le loa, kuigi hiiemetsa kui kultuurimälestise piire ja kaitsevööndit ei ole siiani õiguspäraselt määratletud.

Hoolimata sellest, et Tallinna halduskohus peatas 16.02.2012 OÜ-le Eremka antud loa, ei õnnestunud Maardu hiiemetsa päästa.


Andres Heinapuu