[text]
Täna on

Virumaa Teataja
Uudised
09.07.2003

Maavalla Koda kaardistab põlised pühakohad
Bianca Mikovitsh

Põlisasustuse murenemise ja paikkondliku mälu kadumise tõttu juhtub Eestimaal, et teadmatusest ja hoolimatusest kahjustatakse või hävitatakse esivanemate põliseid pühakohtasid.

Maavalla Koda on valmistanud ette toimkonna seni kaardile kandmata hiite leidmiseks.

Hiite ülevaatuse tulemusel loodetakse võtta riikliku kaitse alla kõik säilinud ja teadaolevad hiied, korrastada kohad ja tutvustada hiiepärimust.

Ülevaatuse vanema Ahto Kaasiku sõnul on Eestis tähistatud vaid neljandik olemasolevatest hiitest ja pühapaikadest. Seni puudub teadaolevate hiite ühtne andmebaas, ka uuringud on olnud juhuslikku laadi.

Senikogutud materjal on talletatud erinevatesse kogudesse, mis teeb ülevaate saamise pühapaikadest võimatuks.

Sel suvel algab hiite ülevaatuse prooviaasta, mille käigus valmistutakse edaspidi ettevõetavaks üleriigiliseks hiite otsimiseks ja märgistamiseks.

Maavalla Koja hiite ülevaatuse toimkond on teinud eeltööd arhiivides ja uurinud vanu kaarte, et leida üles muistsete eestlaste olulisi paiku.

Ülevaatuse käigus koondatakse juba varem talletatud materjal.

Kogutud allikmaterjal süstematiseeritakse ja analüüsitakse ning selle põhjal otsitakse võimalikult kõik pühapaigad looduses üles, kirjeldatakse ja kaardistatakse.

Ülevaatuse käigus kogutakse suulist rahvapärimust juba teadaolevate või veel tundmatute pühade paikade kohta.

Tegeletakse kõigi maarahva pärimuslikult tähtsate paikadega, nagu puud, kivid, allikad, üldse kohad, mis on mõeldud palvetamiseks, ohverdamiseks, ravimiseks, nõupidamiseks ja kohtumõistmiseks.

Maavalla Koda ootab hiitest ja pärimuskultuurist hoolivaid ühendusi liituma hiite ülevaatusega.

Lääne-Virumaal on teadaolevalt 14 hiit, kõiki pühapaiku kokku 33.

http://www.virumaateataja.ee/index.html?number=496&op=lugu&id=11518