[text]
Täna on

Täna, kolmapäeval, 26. mahlakuud otsustas Lyganuse Vallavolikogu yksmeelselt, et kehtivat valla yldplaneeringut pole põhjust muuta ja detailplaneeringut Purtse hiiemäele majade ehitamiseks ei algatata.

Hiiemäele ulatuva uusasumi ehituse vastu on nii kohalikud elanikud, Alutaguse Memento kui ka Maavalla Koda. Kuna arendaja on suurmaaomanik, on tal võimalus rajada asum kinnistule, kus pole kultuuri- ja loodusmälestisi.

AS Eesti Era taotles temale kuuluva Purtse kylas asuva Sarapiku maaüksuse maa sihtotstarbe muutmist maatulundusmaast elamumaaks ja kinnistu jagamist kuni 50 krundiks. Suurem osa kinnistust asub Purtse hiiemäel. Lisaks asuvad kinnistul 8 kivikalmet.

On vähetõenäoline, et arendaja vaidlustaks volikogu otsuse. Detailplaneeringu algatamisest keeldumine on avalike huvide ja alternatiivide olemasoluga hästi põhjendatud.

Purtse hiiemäe kaitsmisel oli yheks põhjuseks asjaolu, et mägi kuulub kultuurimälestisena riikliku kaitse alla. Paraku kuulub ajaloolistest looduslikest pyhapaikadest seni kaitse alla kõige enam viiendik. Ylejäänute asukohast ja seal olevate väärtuste seisukorrast puudub riigil ylevaade.

Maavalla Koja algatusel moodustas kultuuriminister eelmise aasta alguses töögrupi riikliku looduslike pyhapaikade programmi algatamise ette valmistamiseks. Paraku peatus töögrupi töö Muinsuskaitseameti eelmise peadirektori Agne Trummali surmaga eelmise aasta kooljakuus. Maavalla Koja algatustest hoolimata pole kultuuriministeerium seni programmi ettevalmistustöid jätkanud.

 

Maavalla Koda