[text]
Täna on

Timahava suvõl sai trükitüs turistõlõ ja matkajilõ mõtõld voldik, miä tege tutvas Osola, Sulbi ja Liinamäe paigaperimüst. Voldikust saa lukõ perimüst 15 paiga kotsilõ, nois paigus omma Kalmõtmägi, Helsekivi, Pühälisto tamm, Kellävõrõndik ja Papimägi, Juudapedästik, Tõrvaajamiskivi, Liinamäe ohvrikivi, Silmistmägi ja Rõipõorg, Harjumägi, Tsirgumüür, Melga org – Hirmuorg, Lootsikukivi, Karjasoo, Vanaussaiamägi ja Uuri kerik, kirotas Uma Lehes Valpri Liina.

Osola kooli kodo-uurja ja nuurgiidi käve noid paiku kaeman 2005. ja 2006. aastaga sügüse, näid juhat’ oppaja Saarõ Heljo. Voldikun omma är trükidü ka pildi noist paigust, inämbüse näist om tennü Jaasoni Maidu. Tõsõl puul omma ka tükükese Maa-ammõdi Eesti põhikaardist, miä juhatasõ noidõ paiku mano.

Ku määndselgi paigal om sääne voldik, om tuu abis ka koolilatsilõ uma kandi tundma opmisõs ja matku kõrraldamisõs. Voldikut Osola, Sulbi ja Liinamäe paigaperimüsest saa Osola koolist, Sõmmõrpalo vallavalitsusõst ja Võro turismiinfopunktist.

 

Uma Leht