[text]
Täna on

t_kotkajarve.gif25.08. - 06.09. viibis Maavalla koja vanem Ahto Kaasik Kanadas, kus esines loengutega maausust ja hiitest ning kohtus kohalike põlismaalaste esindajatega.

 

t_kotkajarve2.gifPõimukuu lõpunädalal toimus Toronto lähedal Kotkajärvel väliseestlaste 40. Metsaülikool, mis kandis nimetust "Mets, maausk ja MÜ maagiline 40!". Ahto Kaasik esines seal kolme loenguga maausust, hiitest ja maarahva tavadest. Samuti juhtis Kaasik aastaringi tööryhma ja osales Eesti teravamaid muresid käsitleval arutelupaneelil. Kaasiku ettekanded leidsid elavat huvi ja said sooja vastuvõtu osaliseks.

"Kanada eestlastele on loodus ja hiite teema olnud alati olulised", ütles Ahto Kaasik. "Võimaluse tekkides muretseti endale looduse rüppe ühised maavaldused ja sinna jäeti ka looduslikud pühapaigad. Osalesin kahel korral enam kui 50 inimesega hiietalitusel, kus uritule ees pöörduti esivanemate ja loodusvaimude poole ja jäeti ande. Kodust nii kaugel midagi sellist eest leida oli lihtsalt vapustav!"

Sygiskuu alguses esines Ahto Kaasik Toronto Tartu kolledžis ettekandega "Maausk, koda ja hiied".

Ahto Kaasik kohtus ka Irokeesi hõimuliitu kuluvate põlismaalste esindajatega ning tutvus nende kultuuriliste ja maaomandiga seotud muredega.


Maavalla koda