[text]
Täna on

t_varvitaimed.gifKirjastuselt Ilo ilmus äsja raamat Poolsada vajalikku värvitaime.

Laiale lugejaskonnale mõeldud kogumik tutvustab pooltsadat värvitaimeliiki ja nendega lõngade värvimise võimalusi. Raamat jaguneb sisuliselt neljaks osaks: metsataimed värvitaimedena (14 liiki); niitude ja jäätmaade taimed värvitaimedena (16 liiki), umbrohud värvitaimedena (11 liiki), aiataimed värvitaimedena (13 liiki). Iga osa alguses on antud vastava taimekoosluse yldistav kirjeldus, et mõista selle taimekoosluse tähtsust. Iga taimeliigi kohta on olemas tema kirjeldus, pilt kogu taimest või taimeosast, värvimiskäigud antud taimeliigiga ja selleks kasutatud peitsained, lisaks värvitud lõngade näidised.

Raamat on mõeldud huvi äratamiseks värvitaimede vastu ja ergutab iseseivalt katsetama, et see Eesti rahvusliku kultuuripärandi osa ei hääbuks.

Raamatu autor, Hiiumaal elav taimetundja, agronoom ning kauaaegne bioloogia- ja keemiaõpetaja Aivi Maandi on raamatusse  koondanud osa oma rikkalikest kogemustest värvitaimede kasutamisel.

 

Maavalla koda