[text]
Täna on

t_Liis_Pallas.gifMo kadun vanaema yks väimees olli rahvuselt soomlane. Vana-mamma reakis ta`ga omas vanas muhu keeles ja väimees latras soome keeles vastu. Kuuldasse, et nad olle teeneteesest suurepäraselt aru soan. See tulli moole meele, kut ma uievoasta õnnitlusi murdekeele katsusi panna. “Voastad” oo sõnaraskuselt soomekeelse “vuotta” moodi, kirjutas Oma Saares Liis Pallas.

Kliki ja vaata pilti suuremaltVana voasta õhta sadas lumi maha. Voasta vahetamise aegas õuepial yletsi voadates paistsid läbi lumesao taevatähedkid kätte. See nägemus põle kyll väga tõepärane tundun, aga ju ikka vahel imesid ette tuleb. Imesid juhtus mõjalgid. Sõuksed inimesed tuletasid ennast sõnumitega ööse meele, kellest seda oodan põleks. Vahel selgub, et sõpru oo rohkem, kut arvata oskad ja igatahes oo see kena tunne.

Mida vanamaks ma soa, seda imelikum tundub eestlaste ytlemine “põle tänu veart!”. Tänu oo veart iga hea tegu, isegid tyhipaljas hea mõte, juba suurematest asjadest rekimata. Uie voasta alguses oo just paras koht tänada kõiki inimesi: kis kedagid mõtte, sõna või teoga toetan oo; kis lihtsalt olemas oo, kut neid vajatakse; kis julgevad paluda ja tänada...

Kena uut voastad teitele! Et tuleva voasta lõppedes ep peaks kergendusega ohkama “lõpp hea, kõik hea”. Kut raske oo, siis võib ää kuluda teadmine, et KÕIK läheb mööda.

Muhu uudissed ep kao ilmselt kuskile, kuigid vahepeal võttis uhmerdamine tahtmise ää. Kõik mis ep tapa, tehje tugevamaks.

Murdereakimise kohja pealt – akake aga lihtsalt reakima. Kasvõi viis minuuti päevas teadlikku “murdmist”. Ma ole nyid paer voastad iga nädali murdes uudissimi tein. Kunagid reakisi ma kodukieles paljast nendega, kis samas mõlkis vastu kostsid.

Nyyd ma reagi siis koa, kut noaber teises “kieles” vastu ytleb. Nõnna kangeste ep pea änam iga sõna kontrollima. Muidugid läheb valeste vahel. Seda`p tohi karta. Vigu tegemata ep õpi. Olge kõik julged ja ärge pange tähele, mis mõni kägiseb õiete või valeste reakimise kohe. Ja kis tõeste arvab, et ta teestest targem oo ja paramini teab, siis õpetajad oo ju teretuln!

Tuleva nädali tulavad nõnnaytelda asised asjad takatsi. Olge ikka munuksed!


Oma Saar