[text]
Täna on

Järgmiseks aastaks kavatsevad arheoloogid Saaremaal Salme laeva leiukoha ymbruses uusi väljakaevamisi, kuna uuringute andmetel võib seal maapõuest veel nii mõndagi põnevat leida.


Sellel nädalal maapinna uurimiseks mõeldud georadariga tehtud eeluuringud andsid arheoloogidele lootust juurde, vahendas ERR.

Georadariga saadud ähmane pilt annab geoloogiadoktor Kaarel Orviku sõnul kinnitust, et eelmisel aastal leitud laeva asukohast paarkymmend meetrit eemal võib maapõues veel midagi yllatavat peituda.

"See tundub olevat omaaegne rannajoon, mis läheb sygavamale. Nii tugeva joonega ei ole laevaga tegemist. Aga selle peal tulid selged jäljed, et paaris kohas on mingid võõrkehad. Millega tegemist on, seda aparaat ei ytle," kirjeldas Orviku saadud teavet.

Arheoloog Marge Konsa arvates võib leiukoha pinnases märgata kõrvalekaldeid.  "Eks siis järgmisel aastal kaevetes on näha, mis siin on. On see teine laev või on see lihtsalt matmispaik või on siin mitu laeva."

Teadlased pole seni veel yksmeelele jõudnud, kas juba leitud laeva puhul on tegemist kunagise matusega või oli see lihtsalt kaldale uhutud laev.

"Loodusteadlaste esindajad kalduvad looduslike põhjenduste poole ja arheoloogid eeldavad pigem matust. Meil on erinevad arvamused," ytles Konsa ning lisas, et Salme saladused pole veel lõplikult lahenenud.


Vaata uudsilõiku ERRs