[text]
Täna on

Kolmapäävä, urbõkuu 14. pääväl kell 18 TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõh:

kirämiis' KAPLINSKI JAAN kõnõlõs imäkeelepääväl imäkeelest.

Kõik huvilisõq ommaq oodõduq yteh mõtlõma ja kõnõlõma!

NB! Keskusõl om vahtsõnõ aadrõs': Lossi 3-134


Eesti keeles:

 

Kolmapäeval, 14. urbekuud kell 18 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses:

kirjanik JAAN KAPLINSKI kõneleb emakeelepäeval emakeelest.

Kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja vestlema!

NB! Keskusel on nyyd uus aadress: Lossi 3-134