[text]
Täna on
2012 inventuur
2012 inventuur

Kõrval on link kaardile, kus kujutatud üle-euroopaliselt väärtustatud elupaigad Paluküla hiiemäe metsas.

Valik pilte Paluküla hiiemäe metsaelupaikadest on siin.

Natura metsaelupaikadest on pikemalt kirjutatud "Kaitsealade metsade inventeerimise ja kaitse korraldamise juhendis."