[text]
Täna on
Koosolekust võtsid osa:

Tõnis Kurisoo - Osaühing Valtu Projekt
Rein Tamme - Palukyla puhke- ja spordikeskuse projektijuht
Heik Past - Kehtna valla maanõunik
Rein Vood - Paluküla elanik
Kaidi Aasa - Paluküla külavanem

Hetti Kask - Rapla maakonna keskkonnateenistuse juhataja
Andres Anderson -Rapla keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist
Kalle Toomet - vallavanem
Karin Räägel -Osaühing Alkranel
Aili Peterson - Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor
Arvi Sepp - Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing
Lembi Sepp - Paluküla Hiiemäe Hoiu Seltsing
Aat Sarv - Eesti Ökoturismi Ühenduse liige
Marek Sammul - Pärandkoosluste Kaitse Ühing

Kärt Vaarmari - Eestimaa Looduse Fond

Koosoleku kutsus kokku ja seda juhatas Kõnnumaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava autor Marek Sammul. Koosolekul otsiti kompromisse puhkekeskuse arendajate ja mäe kaitsjate vahel. Koosolek toimus Kehtna vallamajas.

Sõnavõttude lugemiseks vali allolev link, mis avab .rtf dokumendi.

Koosoleku sõnavõtud