[text]
Täna on

Plaanitava Paluküla puhke- ja spordikeskuse detailplaneeringu seletuskiri

Detailplaneeringu KMH